Reiselivsdebatt i Bodø -Folk ror ikke nordover!

Publisert

Her fra ordførerduellen på slutten av frokostmøte, fra venstre er Arbeiderpartiets varaordførerkandidat Fredric Persson så Høyres ordførerkandidat Odd Emil Ingebrigtsen, og helt til høyre står regiondirektør Hans Christian Hansson. Foto: Lars Fredrik Martinussen

Det var flere nikkende hoder enn hevede stemmer da de som ønsker å styre Bodø og Nordland de neste fire årene møttes for å diskutere hva de vil gjøre for reiselivet over en god frokost på Radisson Blu Bodø torsdag 24. august.

 Debatten ble ledet av regiondirektør Hans Christian Hansson, og han ga først ordet til Ann-Kristin Rønning Nilsen, reiselivssjef i Visit Bodø, og NHO reiselivs styreleder i Nord-Norge Arne-Kjell Nyheim, hotelldiretkrø for Skagen hotell.

-Folk ror ikke nordover!

Reiselivssjefen innledet med å vise til den situasjonen næringen står i etter flere år med pandemi og siden inflasjon, som begge har truffet næringen hardt. Hun viste til klimautfordringene som næringen må håndtere nå og fremover med tanke på den lange reisen de fleste besøkende legger bak seg for å nå Bodø. Folk ror ikke nordover, og både myndigheter og reiselivet må ta det innover seg når vi planlegger fremover. Reiselivssjefen ønsket osgå at reiselivet og myndighetene samarbeider om besøksforvaltningen.

- I dag ser vi kun på volum, men det er ikke mye bærekraftig! Det vi må spørre om er: Hvordan takler befolkningen mengdene som kommer? Tjener næringen penger på de vi får på besøk? Og hvordan går det ut over naturen som de besøkende har kommet for å se, slo hun fast.

Nilsen snakket også om behovet for kortere strategiperioder for fylkets reiselivsplaner, som i større grad gjenspeiler tempoet i den tekonologiske utviklingen, og at det skal bli enklere å planlegge reiser og kjøpe billetter til kollektivtransport, både for lokalbefolkningen og besøkende.

Hotelldirektør ved Skagen hotell, Arne-Kjell Nyheim innledet ved å understreke at reiselivet er mer enn de som kommer tilreisende, men også lokalbefolkningen. Han viste til den økonomiske situasjonen, og sa at næringen legger merke til at folk har mindre å rutte med. 

-Her til lands er det tradisjon for å kutte restaurantbesøk først når det skal strammes inn, sa Nyheim.

Så var det tid for debatt med fylkeskandidatene!

Her var det stor enighet om behovet for en mer sømløs opplevelse av kollektivtransport, besøksforvaltning og at det bør gjennomføres en form for besøksbidrag fra alle de deltagende kandidatene. SVs Vegard Lind-Jæger understreket at reiselivet er avhengig av at folk bor i bygdene om de skal kunne tilby opplevelser der og skape grunnlag for vekst og trivsel i fylket vårt.

- Men hvem tilrettelegger vi for at kommer? spurte han. 

-De som blir lenge og opplever et bredt tilbud legger igjen mer penger, så kanskje vi skal satse mer på dem? Regenerativt reiseliv betyr i tillegg til økologi og bygge opp igjen naturen, å ivareta lokalbosettingen, avsluttet Lind-Jæger

Høyres Marianne Dobak Kvernsjø berømmet reiselivet for sitt bidrag til samfunnsdugnaden ved å gi så mange sin første jobb.

- Nordland har et stort potensiale for flere arbeidsplasser i reiseliv, men for å få til det må samferdselen og informasjonen rundt tilbudet være enkel, sømmløs og tilgjengelig - også på flere språk. Og Nordland skal fortsatt være ha sertifisering som et bærekraftig reisemål, sier Dobak.

Elin Dalseg Eide sa at Nordland Arbeiderparti ønsker å utvikle næringen til helårsnæring for å sikre stabile og varige arbeidsplasser og verdiskapning.

- Skal vi få til det må vi ha flere flyruter inn til Bodø. Og da jeg hørte reiselivsnæringens representanter i dag, tenkte jeg også at vi må bli bedre på dialog, for det er folk der ute, lokalbefolkningen og reiselivet, som best vet hvor behovet for transport er. Vi ønsker at flere skal legge igjen penger, men vi må også få til pilotprosjektene på besøksbidrag, sa APs førstekandidat.

KrFs Linda Haukland sa at siden Nordland er et veldig attraktivt reisemål og vil bare øke i interesse, er det viktig at de lokale føler seg godt ivaretatt mens den veksten skjer.

- Jeg har blitt betatt av reiselivet de årene jeg har vært fylkesråd. Vi må bygge videre på de gode prosessene vi har hatt de siste årene. Hvis vi får til turistene til å reise med det samme kollektivsystemet som de lokale, så er det vinn-vinn.

Senterpartiets Anna Cecilie Jentoft var opptatt av det hennes parti hadde levert av utdanning der folk bor for det er det som er viktigst når en skal skape lokale arbeidsplasser.

- Nå har vi sørget for gratis ferge og redusert pris på hurtigbåten og det har betydning for både turister og de som bor der. Å skape bolyst er viktig for at det skal bli et attraktivt reisemål som har folk som kan serve de som kommer.

Hun mente samtidig at det har vært for mye satsing på hotell, på bekostning av bla. fasilitetne til bobilturistene.

Ordførerduell

Bodø Høyres ordførerkandidat og Bodø APs varaordførerkandidat avsluttet frokosten med en liten duell, skjønt også der var det stor grad av nikking, noe de var enige om at var positivt for reiselivet, som trenger forutsigbarhet.

 

Utvikling, attraksjon og tilrettelegging for vekst 

Regiondirektør Hansson lurte på hvorvidt kandidatene ønsket å lære av Tromsø når det gjaldt turistutvikling:

-Politisk kan vi bare tilrettelegge, det er næringen selv som skal bestemme hva som skal prioriteres og markedsføres. sa Ordførerkandidaten fra Høyre, Odd Emil Ingebrigtsen.

På spørsmål om hva som kan bidra til å markedsføre byen som en destinasjon, svarte  Fredric Persson varaordførerkandidat AP, at byen blant annet blir godt markedsført av idrettsarrangementer.

-Når Bodø Glimt FK deltar i Europacupen, markerer de byen rundt om på kontinente. I tillegg til besøker andre klubbers fans byen i forbindelse med hjemmekampene.

Han mente også at å få Marcialonga til Bodø ville bidra til økt interesse blant nettopp de gruppene man ønsker å få flere besøkende av.

Flyruter -Bodø sentral for all turisme i Nordland.

Flyruter fra utlandet Bodø er en hub for blant annet lofoten og helgeland.  Så hvordan skal dere fikse tilgangen til Bodø for utenlandske flyruter, var avsluttende spørsmål i debatten.

Odd Emil Ingebrigtsen mener det først må jobbes på belegget på den ruten til Helsinki som alt har kommer opp.

- Det er ingen enkel løsning for å få til flere ruter, men kommunen må være med på å medfinansiere ruter som det gjelder å komme raskt opp.

Fredric Persson er enig i at det er uteutviklingsfond som må til.

- Også flyindustrien er i kraftig utvikling, så utslipp herfra og fra cruisebåter vil gå ned fremover, sa han.

Her var Ingebrigtsen også enig. Han mener det er flott at Bodø og Nordland vil kunne snakke med en stemme, politisk, slik at vi kan være med på grønn transportutvikling f.eks. så Bodø kan få teste elflyruter.