Månedens bedrift er Freyr!

Nyhet, NHO Nordland

Publisert

#205

Freyr mottar budskapet.

FREYR er utropt som første vinner av NHO Nordlands nye kåring av månedens bedrift. Utmerkelsen går til Nordlandsbedrifter som gjør det lille (eller store) ekstra for å skape arbeidsplasser og verdier, som jobber med bærekraft, inkludering eller andre viktige samfunnsbidrag.

Månedens bedrift er NHO Nordlands heder til utvalgte bedrifter i Nordland. I sin begrunnelse legger NHO vekt på at Freyr skal skape et firesifret antall arbeidsplasser i det som er en av de største industrielle satsingene på norsk landjord. De skal tilby verden en av nøkkelkomponentene for å kunne gjennomføre det grønne skiftet, samtidig som de skaper jobber og verdier som legger grunnlaget for fremtidens velferd i Norge. NHO trekker også frem den kommende noteringen på New York Stock Exchange.

-FREYR etablerer det som vil bli et nordnorsk grønt industrieventyr uten sidestykke. Starten på en industrireising Norge ikke har sett maken til siden etterkrigstiden, sier regiondirektør Daniel Bjarmann-Simonsen i NHO.  

-Bedriften benytter seg av lokale fortrinn som ren kraft, kortreiste mineraler og enkelt logistikk fra isfrie havner rett ut i Atlanterhavet. De gjør det også med lokal industrikompetanse og erfaring, samt ideelle temperatur og klimaforhold. Mo i Rana og Nordland er kort og godt det ideelle utgangspunktet for et industrieventyr som skal tilby verden noe av det den etterspør mest – klima- og miljøvennlige batterier. Freyr er en selvskreven vinner av NHO Nordland første kåring av månedens bedrift, fortsetter i Bjarmann-Simonsen i NHO.

-Vi setter stor pris på utmerkelsen som månedens bedrift i Nordland. FREYR er i stor grad tuftet på de unike mulighetene som Nordland byr på. Tilgangen på ren bærekraftig energi, kompetent arbeidskraft og tilrettelagte områder sammen med en sterk industritradisjon er grunnen til at vi snart skal starte byggingen av de første anleggene for miljøvennlig produksjon av battericeller i industriell skala i Norge i Mo i Rana, sier Tom Jensen, konsernsjef i FREYR..

FREYR planlegger å etablere kostnadseffektiv og miljøvennlig battericelleproduksjon i Mo i Rana og Norge med en årlig kapasitet på opptil 43 GWh innen 2025. Planene er basert på neste generasjons batteriteknologi og unike norske konkurransefortrinn, som ren fornybar energi, lave strømpriser, sterke industritradisjoner og nærheten til raskt voksende markeder i Europa og USA.

29. januar i år kunngjorde FREYR at det vil bli et børsnotert selskap gjennom en sammenslåing med Alussa Energy Acquisition Corp. og hente omlag 7,3 milliarder kroner i ny egenkapital for å realisere sine planer om industriell storskala battericelleproduksjon i Norge. Det sammenslåtte selskapet vil hete "FREYR Battery" når avtalen er endelig gjennomført, som forventes skje i andre kvartal i år. Aksjene i FREYR Battery vil på samme tidspunkt kunne handles på New York Stock Exchange (NYSE).