Polarplast kaprer pris under årets hagefest!

Publisert

f.v. prisvinner og daglig leder Lasse Willumsen sammen med styreleder Espen Haaland og regiondirektør Hans Christian Hansson. Foto: Kariann Gønbech

Vinneren av månedens bedrift for juli er en av mange lokale og viktige bedrifter i underskogen av leverandører til havbruksnæringen i fylket vårt. Bedriften er bare ti år, men har vokst på en imponerende måte - gjennom nøkternt fokus på egen kompetanse og kjente produkter og tjenester, men også gjennom en vilje til produktutvikling og innovasjon som har blitt et særtegn for selskapet. Månedens bedrift for juli måned er Polarplast AS!

Under årets hagefest ble anledningen brukt til å dele ut prisen Månedens Bedrift for å hedre et selskap som virkelig har positiv ringvirkning i sitt lokalsamfunn og regionen, en hjørnesteinsbedrift som er en viktig bidragstyter til innovation og utvikling. 

Daglig leder Lasse Willumsen kom rett fra Aqua Nor i Trondheim, det var så vidt han fikk føttene på nordnorsk jord før han mottok prisen til stor jubel fra publikum, blant de ordfører Bjørn Magne Pedersen fra Gildeskål og daglig leder Tore Laugsand i Sjøfossen Næringsutvikling AS.

 

Bli kjent med Polarplast

Polarplast ble etablert høsten 2013 av oppdretterne Tor Arne Gransjøen og Kjell Lorentsen, som i dag fortsatt er på eiersiden sammen med daglig leder Lasse Willumsen. Fra sitt hovedkontor på Inndyr i Gildeskål, og fra verkstedet og produksjonshallen i industriparken i Glomfjord, har bedriften hatt en sterk utvikling drevet av både kompetanseutvikling og innovasjonsvilje siden starten i 2013. Polarplast har siden oppstarten fokusert på leveranser; prosjektering, tegning og sveisetjenester i plast og metall samt egne produkter hovedsakelig til den landbaserte delen av havbruksnæringen. 

Fra to ansatte i det første driftsåret i 2013 sysselsetter nå bedriften 30 mennesker - både på hovedkontoret på Inndyr i Gildeskål og på verksted- og produksjonsstedet i industriparken i Glomfjord. Der tenkes det ut og lages nye, og stadig bedre løsninger for settefiskanleggene til havbruksselskapene. Bedriften har i den senere tid også et sterkere fokus på produkter og løsninger for de nye og enda større landbaserte oppdrettsanleggene, for eksempel det som nå bygges på Lille Indre Rosøy i Rødøy kommune. 

 

Kompetanse og rekruttering 

Polarplast kjenner, på samme måte som mange andre nordlandsbedrifter, på utfordringer med rekruttering og tilgang på nok kompetanse, men har møtt også denne utfordringen på sin egen måte. Gjennom å senke terskelen som jobbintervjuet representerer for mange, har bedriften funnet sin egen måte å gjennomføre rekruttering på, hvor både jobbsøker og arbeidsgiver får tid til å bli kjent og kjenne på om det blir rett. Det er nye tanker om rekruttering som vi tror flere kan la seg inspirere av. 

 

Miljø og bærekraft 

Polarplast har et bevisst forhold til miljø- og bærekraft, og har definert hvordan bedriften skal bidra til FNs bærekraftmål og et mer bærekraftig samfunn.  

Det skjer gjennom utvikling og produksjon av gode løsninger for oppdrett av fisk at bedriften bidrar til fiskevelferd og sikker produksjon av klimavennlig og etterspurt mat. Bruk av resirkulerbare materialer og fokus på oppsamling og gjenvinning er også en tydelig del av bærekraftprofilen.  

 

Utviklings- og innovasjonskraft i toppsjiktet 

Bedriften har et langsiktig perspektiv, og har vokst jevnt siden oppstarten for ti år siden. Fra to ansatte i oppstartsåret sysselsetter bedriften i dag 30 personer, og hadde i 2022 en omsetning på nærmere 70 millioner kroner.  

De senere år har Polarplast evnet å drive frem nye produkter og patenter i samarbeid med andre bedrifter i Nord-Norge, og har i dag også et datterselskap som huser satsingen på nye innovative karløsninger og produkter for den landbaserte havbruksnæringen. 

Polarplast har drevet pionerarbeid i forbindelse med leveranser til landbasert oppdrett på Lille Indre Rosøy i Rødøy kommune, hvor de har forent erfaring og kløkt med lokalkunnskap og ingeniørarbeid i verdensklasse. 

Polarplast er en medspiller og pålitelig samarbeidspartner i å bygge et robust og variert næringsliv i regionen. 

 

Bilder fra prisutdelingen

imagelghrbu.png

Lasse Willumsen mottok store gratulasjoner fra  Tore Laugsand fra SNU med ordfører i bakkant.
Foto: Kariann Gønbech

image73te.png

Prisvinner Lasse Willumsen
Foto Karianne Grønbech

imagepkq8.png

Godt mottat av deltagerne under årets hagefest, her med Høyres ordførerkandidat Odd Emil Ingebrigtsen
Foto: Karianne Gønbech

image7hy77.png

Foto: Karianne Gønbech