En omstillende ledestjerne kapret pris for juni 2023!

Publisert

Ketil Skår tidligere styremedlem tok på seg et siste oppdrag for styret og delte ut prisen til daglig leder Trine Stenvold. Foto: Aina Fagereng

Bedriften er en lederstjerne som har markert seg i regionen gjennom sin klare stemme for å fremme næringslivet, skape nettverk og synliggjøre Fauske som et attraktivt sted å bo og jobbe. Bedriften har initiert og deltatt på møteplasser, kurs, forum og møter som har bidratt til å synliggjøre og styrke Fauske sin plass på kartet. Månedens bedrift i juni er Fauske Næringsforum!

Under Fauske Næringsforums årskonferansen "En omstillende lederstjerne" som samler bedrifter, samfunnsaktører og kommunene Fauske og omegn, ble anledningen brukt til å dele ut pris til en bedrift som markerer seg på Fauske. De var flere bedrifter nominert til prisen, og jurien fikk presentert et utvalg som de igjen stemte på -og det ble enstemmig!

For første gang har prisen gått til en næringsforening som både er NHO-medlem og en samarbeidspartner i arbeidet for å sikre rammebetingelser, utvikling og påvirkning. Det var ekstra stas at tidligere styremedlem Ketil Skår (Rørleggern Fauske) overrasket daglig leder Trine Stenvold med prisen til Fauske Næringsforum til stor jubel, tåra og taktrop! 

- Det var så uventet å få denne prisen at jeg ble rørt til tårer, sier Trine Stenvold

Hun er også klar på at utvikling ikke er noe som skjer på automatikk.

- At vi har ildsjeler som står på er viktig, men det er også veldig viktig å være flinke til framsnakke hverandre, og se på muligheter for å stadig utvikle oss til det bedre. Vi er ydmyk og stolt over prisen fra NHO Nordland om å blir kåret som månedens bedrift. Dette viser at å jobbe med langsiktige strategier for å få oss i Indre Salten til å fremstå som samlende viser resultat, avslutter Stenvold.

Utdelingen legges merke til av lokalsamfunnet, og styreleder Kari Haugberg som til vanlig jobber hos Elkem Salten legger til,

- Prisen er velfortjent og Fauske Næringsforum gjør en formidabel jobb i arbeidet med å gjøre Indre Salten, og ikke bar Fauske mer synlig, og har klare visjoner for aktiviteter for å få næringsliv og politikere til å sette inn ekstra innsats og ressurser for å få økt attraktivitet både for de som allerede bor her, men også for de som måtte lure på om de skal komme hit og bli våre naboer og kolleger.

Har du en bedrift du vil nominere til prisen kan du gjøre det her!

 

Bli kjent med Fauske Næringsforum

Fauske Næringsforum (FNF) er en organisasjon som representerer over 160 bedrifter på Fauske og omegn, og som jobber for å styrke næringslivets rammebetingelser, samhandling og synlighet. Fauske Næringsforum er en medlemsorganisasjon som ble stiftet i 1995 med formål om å fremme næringslivets interesser og behov, samt bidra til et godt samarbeid mellom offentlige og private aktører. Fauske Næringsforum har i dag medlemsbedrifter fra ulike bransjer og sektorer, og har nettopp åpnet for at man kan bli personlig medlem.

Styrket omdømme og nettverk 

De siste årene har FNF gjort en fantastisk jobb for å styrke omdømme til organisasjonen, styrke påvirkningsgraden og blitt en tydelig stemme i regional- og lokal kontekst. Ikke minst har Fauske blitt en lysere dott på kartet etter arbeidet som er lagt ned. Gjennom å være synlig i nettverk deriblant Næringsforum Nordland og Næringsarena Nord, hvor de i sistnevnte en viktig bidragsyter for å få på plass AGIR (Arctic Green Inovation Region) som er et samarbeid for å løfte Nord-Norge nasjonalt og internasjonalt.

En pådriver for attraktive sted å jobbe, leve og bo

Fauske Næringsforum har også vært en pådriver for å utvikle Saltenregionen til et attraktivt og bærekraftig sted å bo, jobbe og leve i. Gjennom et aktivit engasjement, samarbeidsevne og fremtidsperspektiv i sitt arbeid for å fremme næringsutviklingen på Fauske. Med aktivit samarbeid med næringsforeninger i Narvik, Rana, Bodø, Brønnøysund med flere har avstandene blitt litt mindre, og samarbeidet i hele fylket blitt bedre, dette blir spesielt synlig i politisk påvirkning og samfunnsutvikling på tvers.

Attraktive lokalsamfunn 

En annen betydningsfylt oppgave som FNF har startet arbeidet med er et  samfunnsprosjekt, første steg er å fokuserer på rekruttering gjennom oppstarten av et HR-nettverk i kommunen. Deretter er målsettingen å få påplass et omstendig arbeid i samarbeid med flere aktører offentlig og privat for å se på ulike faktorer som må videreutvikles for å trekke Fauske inn i fremtiden. Det er et stort prosjekt og planen er å få en egen prosjektleder for å jobbe med å gjøre Fauske mer attraktivt.

Månedens bedrift for juni 2023 går for første gang til et medlem som har egne medlemmer, nemlig Fauske næringsforum! 

Les saken i Saltenposten her!

Bli bedre kjent med Fauske Næringsforum, og aktiviteter på Fauske her!