Månedens bedrift: TECO 2030 ASA

Publisert

Det var en rørt Konsernsjef Tore Enger som mottok diplom fra innovasjonspådriver Anita Skog torsdag denne uken på Næringslivets Hus i Narvik under frokostmøtet om Fossilfrie byggeplasser! Foto: Fritz Hansen.

TECO 2030 signerte tidligere i år en avtale om etablering i Narvik, og har allerede tatt over lokalene til den tidligere solcellefabrikken. Her skal de produsere hydrogenbaserte brenselceller – fremtidens utslippsfrie motor – som vil skape 500 nye arbeidsplasser i regionen innen 2030. Etableringen i Narvik, samarbeidene de har inngått og selskapets visjoner for produksjonen vil gi gode ringvirkninger i lokalsamfunnet i mange år som kommer.

Torsdag denne uken overrasket seniorrådgiver Anita Skog i NHO Nordland konsernsjef Tor Enger i TECO 2030 med prisen på frokostmøte i Narvik, samme dag som selskapet slapp nyheten om den nye rammeavtale med Chemgas Shipping. Så dette ble en ekstra fin markering sammen i Narvik! 

Kort om TECO 2030 

TECO 2030 ASA er et fremtidsrettet ingeniør- og utstyrsleverandørselskap som fokuserer på å redusere miljø- og klimaavtrykket til skipsfarten, og som skal lage teknologi som gjør at skip og andre tunge applikasjoner kan bytte fra fossile drivstoff til hydrogen. 

I sommer overtok de lokalet i Narvik, og de har som mål at fabrikken som de skal etablere, skal bli Norges første storskalaanlegg for produksjon av hydrogenbaserte brenselceller. Målet er at produksjonen skal starte allerede innen utgangen av 2022, og innen 2030 skape 500 nye arbeidsplasser i Narvikregionen!

Hydrogenkappløpet 

Produksjonen av brenselceller for maritimt bruk er fortsatt i en tidlig fase, men de har søkt og fått innvilget ulike offentlige støtteordninger som er med på å bidra til innovasjon og utvikling i industrien i Nordland. Pågang som tar Norge ett steg lengre i det internasjonale hydrogenkappløpet og omstilling til grønne energikilder i skipsfarten, som er viktig ut fra vår NHOs siste analyse knytt til Grønne verdikjeder. 

TECO 2030 er en pådriverkraft som inspirer, og denne måneden fikk de prinsippgodkjennelse fra DNV for sitt hydrogrenbrenselcellesystem og tre versjonen av brenselcellemodulen FCM400. Godkjenningen har gitt de internasjonal omtale, og er enda et bidrag til å sette den grønne utviklingen i Narvik, Nordland og Norge på kartet -og tiltrekke seg de gode hodene fra hele verden! 

Samarbeid og forskning 

TECO 2030 har inngått flere sterke samarbeid med flere aktører i den grønne omstillingen. Blant annet samarbeidsavtale med Keppelen OTP og Østeriske AVL, Everfuel som leverandør av grønt hydrogen, Implenia i veien mot utslippsfrie byggeplasser, Greenstat for å utvikle en verdikjede for hydrogen og rammeavtalen med Chemgad Shipping.  

Samtidig inviterer de med seg UiT i Narvik og andre forskningsmiljøer til samarbeid, forskning og testing på annlegget i Narvik. Et viktig bidrag for å kartlegge behovene den nye grønne næringen har i årene som kommer, og er med på å  utarbeide fremtidens studier tilpasset bedriftene sine behov.

TECO2030 er derfor en verdig vinner av månedens bedrift oktober 2021! 

Les gladsaken i Fremover her