Årets siste pris for lokal jobb- og verdiskaper gikk til Rana Gruber!

Publisert

fra venstre: ordfører Geir Waage (Rana), adm.dir. Gunnar Moe (Rana Gruber) og styreleder Espen Haaland (NHO Nordland/ Haaland Holdning). Foto: Aina Fagereng

Under julefrokosten i Rana ble årets siste pris for Månedens Bedrift delt ut til et selskap som drifter juleeventyret som satt byen på kartet. Et selskap med solid økonomisk- og miljømessig bærekraft. De jobber aktivt for et attraktivt lokalsamfunn med daglig drift å hente ut jernmalm -prisen går til Rana Gruber!

Under julefrokosten i Rana ble Månedens Bedrift tildelt Rana Grubers med adm.direktør Gunnar Moe. Når selve utdelingen fant sted var dessverre ikke Moe i salen, og en overrasket ordfører Geir Waage ble invitert opp til å motta prisen på vegne av selskapet.

Ved lunsj dro NHO Nordland sammen med ordfører Geir Waage på besøk til Rana Gruber for å slå av en prat og overrekke prisen til en ydmyk og stolt adm.dir. Gunnar Moe. Under seansen fikk vi et innblikk i året som har gått hos selskapet og planene til neste år hvor de håper å motta de første elektriske anleggsmaskiner og storarbeidet om å gjøre hele driften grønn starter for fullt.

På verdensbasis er selskapet godt posisjonert og er en av de som ligger lengst i å bli en nullutslippsgruve, og har et hårete mål om å få hele anlegget og verdikjeden grønn innen 2025. For et anlegg som er like stort som 4500 fotballbaner med mange tunge anleggsmaskiner er det en prestasjon, men fordelen er tilgang på stabil kraft og korte transportkjeder fra gruvene til havna i Rana. Selskapet er også en viktig aktør for å bygge opp lokale og regionale verdikjeder som bidrar til økt kompetanse i Nordland og Norge, også i leverandør- og verdikjedene tilknytt driften.

Selskapet er samfunnsengasjert og har som mål å bidra til aktivitet og idrett til alle, slik at de kan bidra til sosial utjevning der det er mulig. For selskapet betyr det mye å kunne være en sponsor og bidragsyter, og de ansatte kan være stolt over å jobbe i et selskap som bidra til lokalsamfunnet. Moe oppgir at de bruker betydelige midler hvert år til både idrett, kultur og frivillighet, for å gjøre hele samfunnet til et bedre sted for alle.

 

Begrunnelsen:

Selskapet drifter i dag juleeventyret som har skapt vekst i Rana i godt over 200 år som har satt regionen på kartet i Europa, og med det sikret regionen en unik kompetanse på jernmalm. Selskapet som er utpekt som månedens bedrift har vist vekst og omstrukturering de siste årene, de bidrar til et attraktivt lokalsamfunn og de leverer jernmalm –for desember går prisen derfor til Rana Gruber AS! 

I 1964 ble Rana Gruber etablert som en leverandør og utjevner av jernmalm, men erfaringen og kompetansen har eksistert i Rana i over 200 år. I dag har de rundt 300 ansatte og har mineraluthenting fra et område på tilsvarende størrelsen på 4300 fotballbaner fordelt på fem lokasjoner i kommunen som de har mineralansvar for. Rana Gruber er i verdenstoppen på sitt felt med lavest karbonutslipp og har som mål å ha nullutslipp innen 2025. De jobber blant annet med egne karbonfangstprosjekter. 

Samarbeid som skaper vekst!

Målrettet og godt arbeid har skapt en solid bedrift med god økonomisk og miljømessig bærekraft. Gjennom gode kontrakter og avtaler er de med på å sørge for god leverandørtilgang som bidrar til at kompetansenivået i hele verdikjeden fra utvinning av jernmalm til ferdig produkt kommer på plass både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. De henter ut tre mineraler, mesteparten er konsentrert jernmalm (Hematite), som distribueres og videreformidles av Cargill som underleverandør. De henter også ut konsentrert Magnetite og Colorana som er mer spesialisert, og leveres hovedsakelig til kjemi- og spesialiseringsindustri i Europa. 

Jernmalm –en innsatsfaktor for grønn omstilling 

Det grønne skifte krever rene mineraler fra lokale verdikjeder, i mange generasjoner har jernmalm fra Rana vært et viktig mineral i utvikling av rene produkter. Rana Gruber sitter på en unik kompetanse som gjør at de kan hente ut og formidle et mineral som er ettertraktet. Sluttproduktet jern er et rent og sterkt produkt som kan gjenbrukes igjen og igjen, som gir det en langvarig levetid uten stort tap i kvalitet eller mister sine egenskaper 

Engasjert samfunnsbygger

De gir ikke bare jobb til flere hundre ansatte, de bidrar også sterkt med gaver og sponsormidler til idretten og frivilligheten. I år donerte de også en pengegave til Frelsesarmeens julegryte som går til mennesker som går en tøff jul og vinter i møte, og har inngått en treårig avtale med Rana Frivillighetssentral med en satt sum i året. For å få realisert ny lufthavn i Rana har de også lagt en real sum penger inn i ny flyplass. Gjennom sine bidrag har de vært en tydelig stemme på at de ønsker å være en bedrift assosiert med sosiale samarbeidstiltak for et bedre lokalsamfunn. 

Det er grunnlaget for mottakelsen av månedens bedrift i desember 2022 

Julefrokos

Ordfører Geir Waage tok imot prisen på vegne av Rana Gruber, før han senere overrakk prisen videre til adm.dir. Gunnar Moe.

Rana Gruber - Vision 2045