Reiselivsdebatt i Lofoten

Publisert

Politikerdebatt Reiseliv Lofoten

Her under panelsamtalen med fylkeslistekandidater og ordførerkandidater i Vestvågøy.

Vi er med å kickstarter Høstvekka i Vest-Lofoten med reiselivsdebatt sammen med Destination Lofoten, Vest-Lofoten Næringsforening og NHO Reiseliv. Denne gikk av stabelen lørsdag 26.august sammen med et knippe reiselivsbedrifter og listekandidater fra fylkesnivå og kommunenivå.

Debatten ble arrangert på Solsiden Brygge i Ballstad, med varm lunsj; Baccalao og tomatsuppe, før vi satt igang programmet med bedrifter og politikere.

Ballstad -en reiselivsdestinasjon med vekst!

Kristian Bøe er eier av Hattvika Lodge, et reiselivsanlegg på Ballstad i Vest-Lofoten. Han startet bedriften i 2016 med to ansatte, og har nå 32 ansatte, hvorav 20 er heltid. Han har over 10 000 gjester i året, og omsetter for over 20 millioner kroner. Han er også med i Ballstad bedriftsnettverk, som jobber for utvikling, samarbeid, vekst og opplevelser i området.

Det tas opp en frustrasjon over politikerne og administrasjonen i kommunen, som han opplever å ha vært lite imøtekommen for å få til etablering, vekst og muligheter. Han ønsker at politikerne skal være på laget med reiselivsbedriftene, deriblant utfordre og stille krav til ekspertene på veg og infrastruktur. Ikke minst må politikerne må ha en plan for hvordan de skal bruke naturressursene, og hvordan de skal legge til rette for besøkende som trenger parkering parkering, håndtering av søppel og tilrettelegging for turister.

Bøe er også bekymret for de globale selskapene som skummer av de lokale reiselivsbedriftene, for å nevne noen; booking.com, Expedia og AirBnB. Det er på tide med en wake up call for bransjen og samfunnet, som betyr at man strategisk må ta tilbake kontrollen over markedet og sørge for at mer av inntektene blir igjen lokalt. Og avslutter med å understreker at prioriteringer og handlingsplaner er kritisk for å sikre en bærekraftig reiselivsnæring i Lofoten.

- Reiseliv er den nye primærnæringen!

Videre fikk vi høre fra høvdingen Terje Bøe fra Lofotr Viking Museum som starter med en fortelle fra gammel av var Lofoten en desitnasjon for fiske og landbruk, det var flere fiskevær som tok for seg aktiviteten, og det ble derfor en region med fiske, fangst og landbruk som primærnæring. Nå i moderne tid er det reiseliv og turisme som er primærnæringen til Lofoten -det som skaper attraktive lokalsamfunn.

Lofotr viking museum er et populært reisemål i Lofoten som som viser frem historien og stolheten til samfunnene i Loften. Museet har markedsført Lofotens historie og muligheter i snart 30 år, både nasjonalt og internasjonalt gjennom standst, innlegg og via sammarbeid. Dette året går mot et rekordår hvis den gode besøkstrenden fortsetter ut året, som det per nå ser ut som.

Museet møter imidlertid også noen utfordringer. Med den økende antall fri-campere (f.eks. de som bygger sin egen campingbil) ser man en utfordring hvor de parkerer ulovelig på private parkeringsplasser i mangel på offentlige gratisparkeringer langs veien. En annen utfordring som Bøe nevner at fellesskapet av reiselivsbedriftene opplever er utfordringen me mangel på offentlige toaletter for besøkende, og en nyere utfordring - elbil ladere. 

Den siste flaskehalsen han trekker frem så legger han til at dette er noe bransjen selv har forsterket; knapphet på boliger og tomter. Gjennom flere har har reiselivsbransjen løftet Lofoten som en unik destinasjon og fått internasjonal oppmerksomhet, men med det har flere sett muligheten for å kjøpe opp hus og hytter til utleie (enten via firma eller AirBnB), det står per idag veldig få boliger tilgjengelig som kan kjøpes eller leies av de som ønsker å bo fast. Her oppfordrer han til mer samarbeid, se på muligheten for utbygging og regulering av eksisterende boligemarked i Lofoten. 

Reiselivsdebatt om Lofoten

På slutten av lunsjmøte har vi invitert med oss listekandidater på fylke- og kommunenivå til å komme med viktige politiske standpunkt til flaksehalser og saker som er viktg for reiselivet, med

  • Eivind Holdst, 4.kandidat og leder for Nordland Høyre
  • Monica Kleffelgård Harviksen, ordførerkandidat i Vestvågøy Kristlig Folkeparti
  • Paula Lorentzen, 3.kandidat Rødt Nordland
  • Kari Anne Bøkestad Andreassen, 5.kandidat og fylkesordfører Nordland Senterparti
  • Anniken Nylund Aasjord, 4.kandidat Nordland Sosialistisk Venstreparti
  • Hilde Grande, 5.kandidat kommunevalg Vestvågøy Fremskrittspartiet
  • Lena Amalie Hamnes, fylkestingskandidat og ordførerkandidat i Vågan, Arbeiderparti
Besøksforvaltning og areal

Lena Amalie Hamnes (Ap) vil tilrettelegge for reiseliv, men mener at bransjen også må ta ansvar for å skape aktivitet for å holde liv i by og bygd. Hun poengterer at kommunen har satt sammen et samarbeidsråd som jobber med besøksforvaltning i samarbeid med reiselivsbedrifter og destinasjonsselskapene. De følger plan- og bygningsloven som gir retningslinjer for arealbruk.


Kari Anne Bøkestad Andereassen (sp) legger til at kommunen må følge den nasjonale plan- og bygningsloven, men legger til at det er et problem at det kommer mange innsigelser fra fylke og statsforvalter når kommunene skal forvalte loven. De mener det trengs mer kompetanse og samarbeid mellom fylke og kommunene for å løse arealsaker, og mer frihet til kommunene å løse dette lokalt. 


Hilde Grande (frp) sier hun har full forståelse for reiselivsnæringen etter å ha jobber flere år i reiseliv, og er frustrert over at kommunen stopper mange prosjekter som kunne skapt noe positivt. Hun sier at FrP ønsker mer tilgjengelighet, mer selvbestemmelse over egne areal og eiendommer, og at kommunen skal heller være en tilrettelegge for utvikling.


Monica Kleffelgård Harviksen (KrF) har som mål at alt skal gå rundt og at man må sette enkelt menneske i fokus, for å få til dette mener hun det må jobbes mer med nettverk og kompetanse både for kommunen og private bedrifter. De ønsker også mer samarbeid mellom kommunene, regionen og fylke for å styrke reiselivsbransjen og samfunnet for øvrig. 

 

Turistbidrag for regulering og oppfølging

Turisme er en viktig næring for Lofoten, men også en kilde til utfordringer når man får veldig mange ulike grupper turister -spesielt innen fricamping, campingbiler og "villmarksturister". Partiene har ulike syn på hvordan man skal håndtere disse utfordringene.

Rødt vil at turistskatten skal brukes til å løfte lokalområdet og sikre blant annet bedre kollektivtransport. Når spørsmålet om AirBnB kom på banen legger Paula Lorentzen til at Rødt er skeptisk til privat utleie og mener at det må være mer ordnede forhold, samt at alle må betale skatt. De ønsker å satse på en annen type turisme, som er mer grønn og klimavennlig, og må ha på plass kollektive løsninger og blant annet gangfelt slik at besøkende kan ferdes på en bedre måte mens de bor på hoteller eller overnattingssteder rundt om i Lofoten.

Eivind Holst (Høyre) vil at turistskatten skal bygge på friluftslivsloven og ikke ramme overnattings- og serveringsbransjen. De vil se på muligheten for å innføre turistskatt ved innkjøring til populære områder.

Anniken Nylund Aasjord (SV) vil ha turistskatt på friturisme og villcamping. De mener at det er nødvendig å regulere og begrense turiststrømmen for å bevare naturen.

Kari Anne Bøkestad Andereassen (Sp) vil la kommunene selv bestemme om og hvordan de vil innføre turistskatt. De støtter pilotprosjektet om besøksbidrag, men vil vite når det skal settes i gang. og legger til at det handler om å få til en god innretning og tilpasse til de lokale forholdene i kommunene i Lofoten.

Lena Amalie Hamnes (Ap) vil kalle det besøksbidrag og ikke skatt. De mener at det er for tidlig å la politikerne bestemme, og at det må være opp til fagorganisasjonene. De er enige om å prøve ut pilotprosjektet, og trekker fram Lofoten som et eksempel på lokal medbestemmelse. De vil at besøksbidraget skal brukes til å gjøre reisemålene mer attraktive, og at reiselivsbedriftene skal få en rettferdig andel av infrastrukturen. De har allerede gjort tiltak for å bedre søppelhåndtering, parkering og toalettfasiliteter, men mener at veiene er det største problemet.

Monica Kleffelgård Harviksen (KrF) mener at kommunikasjonen mot besøkende må forbedres, og at kommunene må ta mer ansvar for å informere om hvor man kan kaste søppel, tømme bobiltoalett, finne offentlige toaletter og campingplasser. De vil også at de som driver med AirBnB skal ha mer ansvar for sine gjester.

Hilde Grande (FrP) er på et generelt grunnlag imot avgifter og bidrag til turistnæringen, men positiv til et turistbidrag som ikke legges på flyseter eller overnattingssteder. Et eksempel er å utarbeide en innbetalingsform på lik linje som systemer som brukes for å innhente piggdekkavgiften i storbyene.

Infrastruktur inn og ut av Lofoten -fly og vei

Anniken Nylund Aasjord (SV) vil ha en helhetlig plan for å øke turismen i Lofoten, og er svært positiv til at det er kommet flere internasjonale flyreiser fra Evenes, det er derfor viktig at man fortsetter å styrke samarbeidet mellom vest og øst. For at Evenes skal være en hub for innreise via fly til Lofoten må E10 fra Narvik til Lofoten forbedres om dette skal la seg gjøre. Og oppgir at vei er noe alle partier er enige om i Lofoten.

Eivind Holst (Høyre) bekrefter at de er enige i at det trengs bedre vei og infrastruktur i Lofoten, og legger til at de skal fortsette å prioritere veipakke Lofoten for å løfte regionen. Her må politikerne stå sammen for å sikre at Veipakke Lofoten blir med i Nasjonal Transportplan og ikke skyves på enda en gang, her gir han skryt til Lofotposten som han mener har løftet opp utfordringen med å skrive mye om ulykker og dårlig veistandard i området for å belyse problemstillingen.

Så legger Lena Amalie Hamnes (ap) til at de vil gjøre Lofoten til en god plass å besøke, og mener at vei og samferdsel er den største flaskehalsen som diskuteres i lokalsamfunnene, bedriftene og politikerne, og er et tema som engasjerer. 

Siste tema; Cruiseturisme 

Tiden ble raskt brukt opp av panelet når samtalen gikk, men helt tilslutt lurte regiondirektør Hans Christian Hansson hva de ulike mener om cruiseturismen i Lofoten, med en oppfordring til å holde seg kort og presis.

Rødt mener at cruise ikke er en satsning fordi de legger igjen mindre penger enn andre turister, og at de bidrar til forurensning og overbelastning av byene.

Monica Kleffelgård Harviksen (KrF) har ikke et stort fokus på cruise, men mener at de som kommer må legge igjen noe i regionen de besøker, enten det er penger eller kulturutveksling.

Lena Amalie Hamnes (ap) oppgir at de vil stille strengere krav til cruisenæringen gjennom cruisestrategien for Lofoten som nylig er lansert, som skal regulere antall besøkende, utslipp, sikkerhet og arbeidsforhold. Hun legger til at det også vil være fordelsmessig å ha en cruisekoordinator som skal koordinere besøkene lokalt, slik at det ikke kommer to cruisebåter f.eks. på Moskenes og Leknes hvor begge aktører kjører sine besøkende til Reine samtidig.

Hilde Grande (FrP) mener at komunen kommuniserer dårlig til cruiseturistene/selskapene, og at det må stilles krav til ansvarlighet fra rederiene og operatørene. De vil også være nødvendig å bygge gangstier og sykkelveier for å bedre tilgjengeligheten og trafikksikkerheten.

Kari Anne Bøkestad Andereassen (Sp) er positive til cruise, men vil ha det i kontrollerte former, slik at det blir lagt til rette for mottak av dem både med tanke på klima, miljø og lokalsamfunnene. De vil også inkludere lokalbefolkningen i planleggingen og gjennomføringen av regulering og insentiver som gis til cruiseturistene slik at det ikke blir en stor belastning for lokalbefolkningen.

Anniken Nylund Aasjord (SV) vil ha en cruisestrategi som gir kommunene mer makt til å bestemme over cruisetrafikken, og som sikrer at rederiene ikke kan gjøre som de vil. De vil ha bedre regulering av utslipp, støy, avfall og arbeidsvilkår.

Eivind Holst (Høyre) ser på cruise som en mulighet til å fylle på i lavsesongen, og mener det er viktig å være et godt vertskap for cruiseturistene. For å få dette til mener Holst at de må gis tydelige retningslinjer og kommunikasjon med cruiseaktørene, slik at de vet når de skal komme og hvor de skal gå, dette også for å styre de til å besøke Lofoten i lavsesongene.

 

----------------------------------

Foto: Kristian Bøe fra Hattvika Lodge.

imagehl2pl.png

Foto: Det noteres flittig før debatten om det bedriftene presenterer om dagens situasjon

image0ytoc.png

Foto: Høvdningen Terje Bøe fra Lofotr Viking Museum

image0txvh.png

imagejktpg.png