Månedens bedrift har en nøkkelrolle i industrireising i Meløy!

Publisert

Regiondirektør Hans Christian Hansson og fabrikksjef Øyvind Jenssen. Foto: Anders Paulsen / NHO Nordland

Denne måneden ønsker vi å hedre en bedrift som har hatt en nøkkelrolle i industrireisingen i Meløy over flere tiår. Selskapet har et sterkt samfunnsengasjement og ledelsen deltar aktivt for å løfte det totale næringslivet i Meløy. De har gode samarbeid med lokale aktører og har vist gjennom åpningen av nytt kontrollrom tidligere i år at de satser på digitalisering og innovasjon. Månedens bedrift er Yara Norge avdeling Glomfjord!

Under Meløy Næringsforum sin årskonferanse Meløyseminaret 2023 fikk vi muligheten til å dele ut pris til en lokal jobb- og verdiskaper som betyr mye for regionen vår. Det var rett før lunsj da regiondirektør Hans Christian Hansson overrasket fabrikksjef Øyvind Jenssen med prisen månedens bedrift.

- Jeg blir stolt når jeg ser at det vi gjør blir lagt merke til, sier en fabrikksjef i Yara, Øyvind Jenssen.

Prisen markerer Yara Norge avdeling Glomfjord sin rolle i samfunns- og næringslivet i Meløy og omegn. Dette er et selskap som er klar og tydelig på at de ønsker å spille andre god, og tar aktivt til ordet for lokalt næringsliv. Og de kan vise til imponerende satsning på omstilling både for å bli mer klimavennlige og for å bli mer digital i driften, som viser seg igjen i at fabrikken er en motor for industrireising i regionen.

 

Bli kjent med Yara Norge avdeling Glomfjord

Yara sin avdeling i Glomfjord er en viktig hjørnesteinsbedrift som har et bevist samfunnsansvar og er opptatt av å bruke lokale leverandører. På fabrikken jobber det rundt 230 ansatte og de har årlig opptil 20 lærlinger. Yara Norge avdeling Glomfjord er verdens nordligste mineralgjødselfabrikk og holder til i Glomfjord Industripark. Yara leverer mineralgjødsel som er spesielt tilpasset norsk jordsmonn, klima og vekster, samt industrielle produkter og løsninger.

Yara Glomfjord har fire produksjonsenheter, to salpetersyrefabrikker, én Fullgjødselfabrikk og en kalksalpeterfabrikk. Fabrikken har egen havn for lossing av ammoniakk, lagre, pakke og laste båter med ferdig produkt i bulk og ferdig emballert.

Spiller andre god –og tar til orde for lokalt næringsliv

Ledelsen i Glomfjord er ikke redd for å være talsperson når rammevilkår for næring endres, også når de i mindre grad blir berørt selv, men fordi deres lokale leverandører og arbeidsplasser rammes hardt. De har over år jobbet frem et godt samarbeid med lokale myndigheter, organisasjoner og skoler for å fremme industriutvikling og kompetanseheving i regionen.

Med sine kjøpsbetingelser spiller de sine leverandører og samarbeidspartnere gode med å stille krav til kvalitet, sikkerhet, miljø og etikk. Dette ved å være en aktiv bidragsyter til å sette føringer for utviklingen, som igjen gjør at leverandørnæringen rundt industrien er styrket.

Motor for industrireising i Meløy

Yara i Glomfjord drifter i tillegg Glomfjord Industripark som setter industrireising i Meløy på kartet på en strukturert måte, og er en nøkkelaktør for utvidelse av parken som sådan. Industriparken har 25 virksomheter med en omsetning på 3-4 milliarder kroner og 350 arbeidsplasser. Industriparken har moderne infrastruktur tilpasset de fleste typer virksomhet, og ledige lokaler for både industriell virksomhet, kontor- og møteaktivitet.

Investering på digitalisering og innovasjon

Tidligere i år åpnet fabrikken et nytt høymoderne kontrollrom som de har investert i for å ta driften til nye høyder og sikre sine ansatte, dette er blant tiltakene som gjør Yara til en attraktiv arbeidsplass i regionen. Kontrollrommet gir bedre oversikt over produksjonsprosessen, øker sikkerheten og effektiviteten, og reduserer miljøbelastningen. Kontrollrommet er også et symbol på Yaras satsing på digitalisering og innovasjon.

Yara er den største arbeidsplassen i Meløy, med spesialkompetanse i verdensklasse. Yara i Glomfjord er et eksempel på en fremtidsrettet og bærekraftig bedrift som bidrar positivt til lokalsamfunnet og næringsliv. Og vi er stolt av å kunne markere hvordan avdelingen i Glomfjord bidrar til lokal og regional jobb- og verdiskaping med å tildele de månedens bedrift november 2023!

Bilde fra utdelingen under Meløyseminaret 2023 i Halsa.

thumbnail_IMG_3602.jpg

----------------------------------------------------

NHO Nordland hedrer hver måned en bedrift med utmerkelsen Månedens bedrift. Prisen tildeles bedrifter som gjennom sin virksomhet bidrar til lokal jobb- og verdiskaping og som utmerker seg i særlig grad med sin kompetanse, sine produkter, utvikling over tid, sysselsetting og engasjement for lokal nærings- og samfunnsutvikling.

Du kan selv nominere en bedrift som fortjener heder og ære i denne lenka (klikk her).