Om NHO Nordland

Vi har politisk påvirkningskraft i din region

NHO Nordland jobber med å sikre gode rammevilkår og vekst for våre medlemsbedrifter. Det gjør vi ved å sikre gjennomslag i prioriterte politiske saker som er avgjørende for våre medlemmer.

Vi jobber på tvers av de fleste bransjer og representerer over 2000 virksomheter med rundt 30 000 årsverk. Dette gir oss tyngde og gjennomslagskraft når vi snakker med politikere om å bevare eksisterende og etablere nye arbeidsplasser.

Vi sitter i mange utvalg og ressursgrupper, og er mye ute hos bedrifter for å sette oss inn i daglig drift, ambisjoner og prioriteringer. Det er bedriftene som styrer vårt arbeid, og vårt styre består av representanter fra alle distriktene i fylket og flere ulike bransjer.

For innspill og mer informasjon kan medlemmer ta kontakt med seniorrådgiver Lars Fredrik Martinussen som koordinerer vårt politiske arbeid. 

Kort oppsummert er dette våre viktigste saker: 

  1. Infrastruktur, samferdsel og regionutvikling
  2. Kompetanse, yrkesfag, læreplasser
  3. Skatter, avgifter og rammevilkår
  4. Smidighet i forvaltningen og en effektiv offentlig sektor
  5. Seriøsitet i arbeidslivet

Vi bistår med juridisk hjelp og annen rådgivning

NHO Nordland tilbyr våre medlemsbedrifter rask, effektiv og gratis juridisk bistand innen det arbeidsrettslige området. Bistand gis i form av rådgivning per telefon, e-post eller avtalte møter. Din aktuelle landsforening eller bransjeforening kan også bistå deg med juridisk bistand. Her kan regionkontoret koordinere kontakt mot lands- og bransjeforeningene.

Har du spørsmål knyttet til tariff, ansettelse, ferie, sykelønn, pensjon, nedbemanning, permittering mm. kan du raskt og enkelt finne svar i vår HR-portal Arbinn.no. Du kan også kontakte oss for bistand i forbindelse med personalsaker, oppsigelser og avskjedssaker.

Våre arrangementer knytter bedrifter i regionen sammen

NHO Nordland og våre 17 landsforeninger tilbyr kurs, konferanser og samlinger gjennom hele året. Ofte skjer dette etter innspill fra våre medlemmer på saker som er viktige for dem. Noe arrangerer vi alene, mens vi andre ganger lager møteplasser sammen med gode samarbeidspartnere i nærings- og organisasjonsliv. Felles for våre arrangementer er faglig påfyll og gode muligheter for å bygge nettevrk. 

Vår regionale årskonferanse er vårt mest kjente arrangement, og den viktigste næringspolitiske arenaen i Nordland. Konferansen finner sted i begynnelsen av året og er tematisk knyttet tett opp mot NHOs nasjonale årskonferanse. Spill gjerne inn gode forslag til andre nyttige møteplasser. Alle våre møteplasser legges ut på nettsiden under "Arrangementer ".

Eksempler på tema vi dekker er tariffavtaler, sykelønnsordninger, offentlige innkjøp og EUs personvernforordning (GDPR). I forbindelse med valgkamper drar vi på flere tematiserte bedriftsbesøk med sentrale politikere nasjonalt og lokalt. 

Vi hjelper deg å bruke medlemskapet og medlemsfordelene

Som medlem i NHO og en landsforening for din bransje får du tilgang på advokathjelp, rådgiving, rabatterte kurs, økonomiske fordeler, arrangementer og påvirkningsmuligheter i politiske saker.

Våre regionkontor sitter tett på din bedrift og vi kommer gjerne på besøk. Du er hjertelig velkommen innom oss på kontoret for en kaffe og hyggelig prat. Ta kontakt om du ønsker besøk av oss.

På Arbinn.no finner du nyttig informasjon, veiledere, håndbøker og maler på det meste som er relevant for deg som arbeidsgiver. Portalen kan fungere som bedriftens "virtuelle HR-avdeling".  Har du ikke kommet i gang ennå, anbefaler vi deg å prøve Arbinn.no i dag! Her kan du også lese mer om våre digitale håndbøker for HMS, ledelse og personal.

NHO Pensjon og NHO Forsikring er to av våre medlemsfordeler som har gitt store besparelser for flere av våre medlemsbedrifter.  Det samme har innkjøpsavtalen som er framforhandlet.

Ta kontakt med seniorrådgiver Anders Paulsen for å få hjelp til å komme i gang med å benytte dine medlemsfordeler.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt