Flor & Fjære er Månedens Klimabedrift

Publisert

Hanne Kvernberg Hidlefjord og Endre Bryn Hidlefjord fra Flor & Fjære mottok blomster og diplom fra regiondirektør Tone Grindland der hvor båten snart skal frakte oss til Sør-Hidle og «verdens fineste hage» og kortreist Syden-følelse.

Verden når ikke klimamålene uten næringslivet. Derfor ønsker NHO Rogaland å vise fram inspirerende initiativ og satsinger blant våre nær 2500 medlemmer.

-Flor & Fjære har med sitt nye 4000 kvadratmeter store drivhus tatt i bruk ny teknologi som gjør dem selvforsynte og uavhengige av fastlandet. I stedet for å frakte planter og mat fra Jåttå, dyrker de dem selv i det flunkende nye moderne drivhuset på øya. Det er både billigere og grønnere, begrunner Grindland.

-Det er utrolig kjekt at det nye drivhuset vårt blir lagt merke til. Ettersom Flor & Fjære ligger på en øy uten fastlandsforbindelse har det alltid vært fokus på å benytte ressurser vi har rundt oss på øya. Dette er tanker vi har tatt med oss og utviklet videre i planleggingen av drivhuset, kombinert med ny og spennende teknologi. Vi er veldig takknemlige for prisen som månedens klimabedrift, og synes det er et flott tiltak fra NHO Rogaland, sier Hanne Kvernberg Hidlefjord og Endre Bryn Hidlefjord fra Flor & Fjære.

Bedriftene tror på grønne overskudd

-Bærekraft er en konkurransekraft i seg selv. Det er bedriftene klar over. Det foregår langt flere grønne initiativ og satsinger enn folk kjenner til, sier regiondirektør Tone Grindland i NHO Rogaland.

En fersk medlemsundersøkelse viser i hvilken grad næringslivet i Rogaland og resten av landet ser på mulighetene som ligger i det grønne skiftet.

  • 37 prosent av bedriftene i Rogaland har tro på vekst som følge av klimaomstilling de neste ti årene. Nasjonalt er tallet 34 prosent.
  • 50 prosent sier at de som bedriftsledere ser nye forretningsmuligheter i det grønne skiftet. Nasjonalt er tallet 48 prosent.
  • 49 prosent har gjort investeringer som bidrar til å redusere bedriftens klimautslipp. Nasjonalt er tallet 50 prosent.

-Koronakrisen har eskalert takten til å gjøre noe med klimakrisen. Både EU og Norge har brukt krisepakkene til å stimulere et skifte som gjør at endringene kommer enda raskere, sier Grindland.

Omstilling fordi vi vil og må

Norge skal halvere utslippene på ti år sammen med EU. Det vil treffe alle bransjer og berøre alle bedrifter. Disse omstillingene skjer ikke bare fordi bedriftene må, men fordi de vil. Det viser også medlemsundersøkelsen. Framover blir det viktig at NHO sammen med myndighetene hjelper bedriftene å se og utnytte mulighetene som nå kommer.

-NHO ønsker å ta en tydeligere rolle i dette arbeidet. Både som endringsagent overfor våre medlemsbedrifter, men ikke minst overfor myndighetene for å få på plass gode rammebetingelser, tiltak og virkemidler for bedriftene til å komme gjennom omstillingen, sier Grindland.

Her kan du lese mer om Flor & Fjære: https://florogfjare.no/no/om-flor-fjare

Her kan du lese mer om kåringen og send inn ditt forslag her: https://www.nho.no/regionkontor/nho-rogaland/artikkelarkiv/hvem-er-manedens-klimabedrift/