Jenter + teknologi = sant

Nyhet, NHO Rogaland

Publisert

Mariann Forsberg og Arnela Kljucanin i Norske Shell snakker om digitalisering og digital tvilling-teknologi.

I dag var 212 jenter fra ungdomskoler i Rogaland på besøk i teknologibedrifter.  Målet er å inspirere flere jenter til å velge teknologiutdannelse.

Behov for kompetanse

Norske bedrifter rapporterer et stort behov for teknologer En rapport fra samfunnsøkonomisk analyse viser at Norge vil ha behov for 40 000 flere sysselsatte med IKT-utdanning i 2030. Etterspørselen øker i alle næringer. Det tilsvarer en vekst på 66%, sammenliknet med 5% vekst for hele arbeidsmarkedet. 

- Dette er bekymringsverdig. Bedriftene taper inntekter og prosjekter står i fare for å bli kansellert på grunn av kompetansemangel, sier Tone Grindland, regiondirektør i NHO Rogaland.

Mange interesserte jenter på besøk hos Vår Energi

Få jenter søker tekniske fag

Jenter som velger utdanning og karriere innen tekniske fag fortsatt i mindretall. Samordna opptak viser at andelen kvinnelige søkere fra Rogaland var på 35,6 prosent i 2021. Selv om flere jenter har søkt seg til enkelte ingeniør- og teknologifag de siste årene, forblir de sterkt underrepresentert - på enkelte yrkesfaglinjer i Rogaland er det kun 8 prosent jenter.

- Den kvinnelige halvdelen av befolkningen risikerer å være uten innflytelse i utformingen av nye teknologiske løsninger som kommer til å bestemme over deres liv. Vi trenger gode hoder for å finne de beste løsningene når fremtidens teknologi og næringer skal utvikles, og morgendagens samfunn formes. Da må også jentene med, sier Grindland.

Anika er prosjektleder innen innovasjon hos Easee og fortalte om sin vei inn i teknologifaget

Jenter og teknologi

Dette er bakgrunnen for at NHO gjennomfører prosjektet «Jenter og teknologi". Det har som mål å øke kvinneandelen i teknologifagene på alle nivåer i utdanningssystemet. Målet er å gi jenter i 9. og 10. klasse informasjon og inspirasjon til å velge teknologiutdanning.

- Vi setter utrolig pris på at våre medlemsbedrifter inviterer inn disse jentene. Jentene blir kjent med bedriften, rollemodellene og mulighetene. Bedriftene bidrar til at flere jenter velger tekniske fag og er dermed med på å tette kompetansegapet. Vinn-vinn, sier Grindland.

Praktisk oppgave hos Webstep Ane Marte Hausken, Adm. dir. i Lyse Energi

Easee, Webstep, Beyonder, Vår Energi, Gassco, Lyse og Norsk Shell hadde alle besøk av jenter fra 9. og 10.klasse.

Jenter fra Stangeland ungdomsskole hos Gassco