Gratulerer til flertallet i Trøndelag

Publisert

Forhandlingsutvalgene til samarbeidspartiene samlet på Stiklestad i Verdal kommune. Foto: privat.

NHO Trøndelag gratulerer de nye posisjonspartiene i fylket! "Vi ser frem til samarbeid i årene som kommer", sier regiondirektør, Guro Angell Gimse.

Tirsdag, 03.10, la den nye flertallskonstelasjonen i Trøndelag Fylkesting frem sin politiske plattform. NHO Trøndelag gratulerer Thomas Iver Hallem som ny fylkesordfører, og ser mye positivt i plattformen som er lagt frem. 

Næringslivet i Trøndelag behøver bedre tilgang på arbeidskraft, og dermed et tettere samarbeid mellom næringslivet og de videregående skolene i fylket. Plattformen legger opp til et tett samarbeid mellom skoler og næringsliv, og dette vil være positivt for bedriftene i Trøndelag. 

-"Kompetansebehovene i næringslivet aktualiserer et mye tettere samarbeid mellom offentlig og privat sektor. Plattformen er her et klart steg i riktig retning, og vi ser frem til å utforske hvordan dette skal gjøres i praksis" 

Plattformen lover videre betydelig satsing på fylkesveiene og mobilitet i Trøndelag. Dette er saker NHO har løftet i flere år. For bedriftene er situasjonen med infrastruktur i Trøndelag kritisk, sier regiondirektør Gimse. 

"Vi trenger at det brukes mer penger på vei i hele Trøndelag. Blant de viktigste prosjektene er lakseveg-Nord og fylkesveg 30 mellom Røros og Støren. Ut over dette må vedlikeholdet styrkes over hele linja - dette er avgjørende for næringslivet i fylket vårt" 

Regiondirektør Gimse ser positivt på plattformen som er lagt frem, og sier tydelig at NHO Trøndelag ønsker å samarbeide godt med den nye politiske ledelsen. 

"Vi er klare til å komme med våre innspill for et sterkere næringsliv i regionen. Det er mange gode punkter i plattformen, og jeg vil ønske partiene lykke til med arbeidet i årene som kommer!"