Jan-Åge Sneve Gundersen er ansatt i NHO Trøndelag!

Publisert

Nyansatt Seniorrådgiver, Jan-Åge Sneve Gundersen og Regiondirektør, Guro Angell Gimse. Foto (Gundersen): privat. Foto (Angell Gimse): NHO Trøndelag.

Jan-Åge Sneve Gundersen er ansatt som seniorrådgiver i NHO Trøndelag. Gundersen arbeider i dag som Avdelingsleder for Mobilitets- og Samferdselsenheten i Trondheim kommune.

"Jeg brenner etter å komme i gang hos NHO og bruke erfaringer og kunnskap jeg har innen dagens jobb med prosjektstyring i Miljøpakken, innen samferdsel og endring av mobilitetsadferd i regionen. Kjennskapen til kommunene og næring i og rundt Trondheim gjør at jeg gleder meg til å lære mer om Trøndelag sitt fortrinn, bedrift for bedrift", sier Gundersen.

Gundersen er, blant annet, utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og har befalsutdanning fra Hærens Befalsskole, Etterretning.

Han har hatt flere ulike jobber deriblant som seniorrådgiver hos Fylkesmannen og som politisk rådgiver for Trondheims tidligere ordfører Rita Ottervik. Kombinert med en mangfoldig utdanningsbakgrunn, har Gundersen dannet seg et godt bilde av hvordan næringsvirksomhet drives og utvikles.

"Å ha med seg bakgrunn og erfaringer fra regionale og lokale myndigheter, hvordan politiske organisasjoner som kommune, fylke og statlige virksomheter virker, kan være med å åpne flere muligheter for fremtidsrettede næringer og gjerne nye start-ups. Og ikke minst hvordan det offentlige og private samarbeider i dag, og potensialet i videre utvikling innen for eksempel beredskap, mener jeg er en styrke å ha med seg i jobben i Trøndelag", sier Gundersen.

Gundersen sitt arbeid som politisk rådgiver har også gitt ham god innsikt i politiske prosesser, samt gode evner innenfor kommunikasjon. Dette gjør Gundersen godt rustet for en jobb med mål om å styrke næringslivet i Trøndelag.

"Å vite hvordan man kan legge til rette for å kommunisere godt med politikere og myndigheter, kan være avgjørende for rammebetingelser for en virksomhet. Å klare og prege det offentlige ordskifte eller skape dialog i ulike fora, legger grunnlag for å skape gode prosesser og samarbeid med politikere. Det mener jeg er en nøkkel for å styrke næringer i trønderregionen. Det fortjener Trøndelag, og jeg gleder meg til å bidra til det", sier Gundersen.

"Jeg er veldig fornøyd med å få Jan-Åge om bord i NHO-Trøndelag. Han har god kjennskap til næringslivet i regionen blant annet gjennom arbeid med mobilitet i Trondheim kommune, som politisk rådgiver for Rita Ottervik og beredskapsapsarbeid hos Statsforvalteren. Jan Åge vil bli et godt tilskudd til NHO-familien, og bidra i arbeidet for å styrke næringslivet i Trøndelag", sier regiondirektør, Guro Angell Gimse

Jan-Åge Sneve Gundersen starter i NHO Trøndelag 1. desember.