Mer til vei, jernbane og transport i hele Trøndelag

Publisert

Seniorrådgiver, Anna Ceselie Brustad Moe, har vært ledet arbeidet med prioriteringene fra Trøndelag. Foto: NHO Trøndelag.

Norge og Trøndelag trenger et løft for samferdselen. Når NHO nå lanserer sine innspill til Nasjonal Transportplan (NTP) , krever NHO Trøndelag mer til vei, jernbane og transport i hele fylket.

 

I dag lanserte NHO sine innspill til Nasjonal Transportplan. Her skisseres de viktige infrastrukturprosjektene for næringslivet i Norge de neste årene. NHO løfter frem prosjekter både innenfor vei, jernbane og gods, som til sammen skal kunne løfte næringslivet i hele landet.

I Trøndelag prioriteres ny E6 gjennom fylket, og to tog i timen særlig høyt. Dette er prosjekter som vil bidra til å løfte næringslivet i Trøndelag, og bedre deres muligheter til utvikling for fremtiden.

-Det går vi ikke med på

Seniorrådgiver, Anna Cesilie Brustad Moe, har ledet arbeidet med prioriteringene fra Trøndelag.

Brustad Moe påpeker at kommunene, fylkeskommunen, næringslivet og andre etater har stått sammen om prioriteringen av ny E6 i mange år. 

"E6 i Trøndelag er hovedferdselsåren gjennom landet, selvfølgelig er denne også viktig for bedriftene i Trøndelag. Trøndelag har stått samlet om prioriteringene i mange år, nå skal vi ferdigstille de 3 siste delene av porteføljen."

Store overskridelser av jernbaneprosjekter på Østlandet bekymrer Brustad Moe, og frykten er at dette skal ta penger bort fra satsninger i Trøndelag. 

"To avganger i timen på trønderbanen har blitt utsatt flere ganger. Jeg er bekymret for at overskridelser i andre deler av landet tar penger bort fra Trøndelag – det går vi ikke med på. Vi trenger flere avganger for å bedre mulighetene for pendling, og legge til rette for utslippskutt i fremtiden."

Gjennomslag for våre prioriteringer

NHO sine prioriteringer vil bidra til å løfte Trøndelag og Norge inn i fremtiden, derfor skal vi også jobbe kontinuerlig opp mot politikerne for å få gjennomslag for våre prioriteringer i ny NTP.

Hele NHO sitt samferdselsløft kan du lese her: https://www.nho.no/publikasjoner/samferdsel/samferdselsloftet-nr.-5/