NHO

Innhold

Om NHOs regionkontor i Vestfold og Telemark

Vi skaper møteplasser hvor både politikere og næringsliv snakker sammen gjennom ulike arrangementer. Dialog fører til handling!

NHOs regionkontor driver medlemsservice og er kontakt for politikk- og myndighetspersoner på vegne av arbeidsgiversiden. I 2019 har vi 2000 medlemsbedrifter i NHO Vestfold og Telemark, totalt 36 053 årsverk.

NHO Vestfold og NHO Telemark ble slått sammen 01.01.2018.

Nikolai Boye er vikarierende regiondirektør og har en stab bestående av politisk rådgiver Hege Pflug, Vivil Hunding Strømme, advokat Helene Naper og salg- og markedsrådgiver Christina Kile. Vi taler bedriftenes sak og gir medlemsservice for bransjer og bedrifter i samarbeid med  NHOs 16 landsforeninger 

Som medlem får du tilgang til økonomiske fordeler knyttet til forsikring, pensjonsordning, kurs og arrangementer i tillegg til advokathjelp og rådgivning en arbeidsgiver kan ha nytte av. Vi har nær kontakt med politiske myndigheter, og dette kan komme din bedrift til gode i form av gjennomslagskraft og påvirkningsmuligheter.

Styret i NHO Vestfold og Telemark 2019-2020.