Om NHOs regionkontor i Vestfold og Telemark

Dialog fører til handling!

NHOs regionkontor driver medlemsservice og er kontakt for politikk- og myndighetspersoner på vegne av arbeidsgiversiden. Vi har ca. 2100 medlemsbedrifter i Vestfold og Telemark, totalt 37 000 årsverk.

NHO Vestfold og NHO Telemark taler bedriftenes sak og gir medlemsservice for bransjer og bedrifter i samarbeid med  NHOs 16 landsforeninger 

Som medlem får du tilgang til økonomiske fordeler knyttet til forsikring, pensjonsordning, kurs og arrangementer i tillegg til advokathjelp og rådgivning en arbeidsgiver kan ha nytte av. Vi har nær kontakt med politiske myndigheter, og dette kan komme din bedrift til gode i form av gjennomslagskraft og påvirkningsmuligheter.

Styret i NHO Vestfold og Telemark 2019-2020.