Om NHO Vestfold og Telemark

Vi har politisk gjennomslagskraft i Vestfold og Telemark

Vi jobber for at næringslivet i Vestfold og Telemark skal ha gode rammer for videre vekst og utvikling slik at de kan bidra til å sikre skatteinntekter og opprettholde velferden. Vårt politikk- og myndighetsarbeid er blant annet knyttet til samferdsel, kompetanse, arbeidskriminalitet, teknologiutvikling, reiseliv og skatte- og avgiftspolitikk. Vi er jobber også målrettet mot mer mangfold og inkludering og grønn omstilling.

Ta gjerne kontakt med regiondirektør Kristin Saga om det er saker vi bør vite om og bør jobbe med eller du har tid og lyst til å engasjere deg i vårt arbeid i styret eller andre roller i organisasjonen. 

Utdanningssektoren er næringslivets viktigste leverandør av kompetanse

NHO Vestfold og Telemark og leder yrkesopplæringsnemndene sammen med LO i begge fylker g har styrplass i fagskolen og USN.

Regionens evne til å forvalte befolkningens kompetanse er avgjørende for verdiskaping og samfunnsutvikling. Vi jobber derfor for gode rammebetingelser for alle bedrifter som påtar seg opplæringsansvar, for at det skal etableres gode utdanningstilbud rettet mot næringslivets behov. Vi er engasjert i mange tiltak og prosjekter som knytter utdanningssektoren og næringslivet sammen og ønsker alltid kontakt med bedrifter som ønsker å engasjere seg.

Våre arrangementer knytter bedrifter i regionen sammen

Vi ønsker at våre møter blir til nytte for deg som medlem når du kan dra nytte av kompetansen i hele NHO-fellesskapet, møte mennesker med samme interesser, utfordringer og erfaringer og få til vekst og utvikling av din bedrift. Følg med på Arbinn for å finne kurs og arrangementer.

Vi hjelper deg å bruke medlemskapet og medlemsfordelene

NHO har mange medlemmer og derfor har vi også forhandlet frem gode medlemsfordeler. Mange ledere ber oss komme en tur til bedriften for å gi praktiske råd og vink så de kan optimalisere medlemskapet sitt. Mange bestiller i tillegg produkter som de ser er gunstige prismessig og svært gode verktøy. NHO Forsikring og pensjon og Digitale håndbøker er to gode eksempler på dette. Ta kontakt med Christina Kile om dere ønsker besøk, eller studer mer på egenhånd her

Foto: Tom Riis | NHO

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt