NHO

Innhold

7 tips til deg som skal ansette sommervikar

Nyhet, NHO Viken Oslo

Publisert

Sju tips til deg som skal ansette sommervikar

Skriftlig avtale og opplæring er arbeidsgivers ansvar ved ansettelse av sommervikar

Det er hard kamp om sommerjobbene. NHO har sju tips til bedrifter som skal ansette sommervikarer.

  

Hver sommer besøker LOs sommerpatrulje arbeidsplasser landet rundt, for å informere ansatte om hvilke rettigheter de har som arbeidstaker. NHO Viken Oslo oppfordrer medlemmer til å ta dem godt imot. Ungdommen skal ha et godt møte med arbeidslivet og av denne grunn gir vi deg 7 helt konkrete råd som vi anbefaler deg å følge. 

– Det er flott at LOs sommerpatrulje er ute og bidrar med veiledning til de arbeidsplassene der det trengs. For mange, og spesielt ungdom, er sommerjobben første møte med arbeidslivet. De fortjener et skikkelig arbeidsforhold, sier Nina Solli, regiondirektør for NHO Viken Oslo. 

Både LOs sommerpatrulje og NHO jobber for et ordnet arbeidsliv hvor lovverket skal følges. NHO oppfordrer arbeidsgivere til å gi LOs sommerpatrulje tid og rom til å snakke med arbeidstakere når de kommer på besøk. 

Solli legger vekt på at denne sommeren blir svært annerledes. Bransjer som typisk ansetter mange i sommerjobb, sliter i dag med lav omsetning og mange permitterte: 

– Det er nok langt færre sommerjobber nå enn i fjor. Det viser blant annet eksempelet fra Kiwi som lyste ut 578 stillinger og fikk over 100.000 søkere. Situasjonen er fortsatt vanskelig for en rekke bransjer, ikke minst innen reiseliv. Det er ofte de samme bedriftene som vanligvis tar inn mange sommervikarer. Det er ikke gitt at alle disse bedriftene har rom for å ta inn sommervikarer i år. 

  

Syv tips ved ansettelse 

Ved å følge NHOs syv råd når du som arbeidsgiver ansetter sommervikarer, kan du sikre et skikkelig arbeidsforhold: 

  1. Skriftlig avtale må inngås 
  2. Ikke gå under minimumsgrense for lønn
  3. Feriepenger skal utbetales separat
  4. Ungdom må gis skikkelig opplæring, blant annet i HMS
  5. Adgangen til nattarbeid er begrenset
  6. 13-15-åringer kan kun ta "lett" arbeid
  7. Vær tydelig som leder

På vår medlemsside, arbinn.no, kan du lese mer om regler ved ansettelse av sommervikarer