Mariette Christophersen Bøe er ny politisk rådgiver i NHO Viken Oslo

Publisert

Mariette er ansatt som ny politisk rådgiver i NHO Viken Oslo. Her skal hun fra nyttår bistå oss med å følge opp medlemmer i Oslo-regionen og fronte NHOs politikk for nytt byråd og bystyre.

Mariette skal fra nyttår sørge for medlemsoppfølging og politisk kontakt for Oslo-regionen. Hun kommer fra arbeidslivsavdelingen i NHO og har politisk erfaring som både folkevalgt og politisk rådgiver i Oslo Høyres bystyregruppe. 

Jeg er veldig glad for å få en så sterk ressurs som Mariette til rollen som politisk rådgiver med hovedansvar for Oslo. Hennes erfaring både fra arbeidslivsavdelingen i NHO og tidligere roller inn mot bystyret i Oslo gir oss en særdeles god start på den nye bystyregruppen og det nye byrådet. Mariette blir viktig for oss i NHO Viken Oslo som et bindeledd mellom våre medlemmer bedriftene og hovedstadens politikere, sier regiondirektør Vegard Einan.   

Om nyansettelsen trekker Mariette særlig frem å kunne bli bedre kjent med medlemsbedriftene i regionen og så mulighet til å fungere som et bindeledd mellom NHO-bedriftene og Oslo-politikerne: 

Jeg gleder meg veldig til å bidra til det viktige arbeidet som NHO Viken Oslo gjør både overfor medlemmene og opp mot lokalpolitikere. Jeg ser også veldig frem til å bygge relasjoner til medlemsbedriftene i Oslo og til å høre om deres hverdag, utfordringer og muligheter. Med et nytt bystyre og byråd i Oslo blir det viktig fremover å knytte kontakt mellom hovedstadens politikere og bedriftene, og for å løfte saker som våre medlemmer er opptatt av, sier hun.