Sommerskole for unge forskerspirer

Nyhet, NHO Viken Oslo

Publisert

Forskerfabrikken driver med sommerskoler for barn og har holdt på dette siden 2002.

Forskerfabrikken gjør naturvitenskap og realfag spennende gjennom lek og morsomme eksperimenter. I år fyller de hele 20 år. Målsettingen er den samme i dag som da de startet opp – å øke barns interesse for matte og teknologifag, samt å øke rekrutteringen til realfagene.

-I dag tilbyr vi sommerskoler i teknologi og forskning hvor barn får eksperimentere med ekte forskerutstyr. Vi jobber også med å styrke posisjonen til naturvitenskap og realfag i barnehage og skole. Derfor holder vi også kurs for ansatte, hvor vi inspirerer til å gjøre eksperimenter som lærer barna naturfag, matematikk og språk, sier gründer Hanne S. Finstad.

-Forskerfabrikken gjør barn nysgjerrige på realfagene. Det trenger vi! Norge trenger at flere velger realfag. Det er mangel på kompetanse innfor ikt og landet trenger ingeniører. Hvis et opphold på sommerskolen kan vekke interessen for å gå videre med forskning eller realfag, så er det ikke bare nyttig for det enkelte barn, det er også en satsing på fremtidig kompetanse for Norge, sier regiondirektør i NHO Viken Oslo, Gjermund Løyning.

Finstad er enig med NHO i bekymringen for at så få velger realfag og naturfag. Hun er likevel overbevist om at det arbeidet de har gjort gjennom 20 år har vekket interessen for realfag hos deltakerne, og at dette har økt rekrutteringen til realfagene.

Lærer best ved å gjøre praktiske ting

-Barn er naturlig nysgjerrige. Derfor er de også gode forskere. Vi har intervjuet deltakere fra sommerskolen ti år etter deltakelse. Sju av ti kursdeltakere er interessert eller meget interessert i naturvitenskap i dag. Fire av ti kursdeltakere mener at forskerkursene hadde stor betydning for naturfagsinteressen de har i dag, sier Finstad.

Forskerfabrikkens undervisningsmetoder baserer seg på pedagogikk som spiller på lag med hjernen. Når alle aktiviteter er praktiske, og barna inviteres til opplevelser som aktiviserer både sansene og kroppen, oppstår motivasjon og interesse., For at barna skal kunne fortsette med forskningen hjemmefra, utvikler Forskerfabrikken egne pedagogiske leker. Dette er blant annet mikroskoper, bøker, eksperimentsett og en egen julekalender med forsøk.

Finansiert av næringslivet

Forskerfabrikken driver med sommerskoler for barn og har holdt på dette siden 2002, først i Oslo, senere i hele landet. En halv million barn har vært gjennom deres kurs og andre aktiviteter siden oppstarten. Forskerfabrikken er organisert som et AS, men målet er ikke et stort økonomisk overskudd. Kun en forutsigbar økonomi for å kunne holde på med det som driver dem – nemlig å lære bort realfag på en engasjerende måte.

-I 2021 fikk sommerskoler en ekstrabevilgning over statsbudsjettet som kommunene kunne søke på. Da fikk langt flere barn et sommerskoletilbud, også gjennom oss. Så det drømmer vi om, bevilgninger slik at vi som driver sommerskoler kan nå ut til flere barn i alle kommuner, sier Finstad.

Hydro, Ferd Sosiale Entreprenører og Tekna har vært bedriftens bidragsytere i en årrekke. Abelia og NHO har også vært blant fødselshjelperne. Finstad forteller at hun ser spent på fremtiden og hva de neste 20 årene har i vente. Målet er å få med flere bedrifter på laget både i Norge og internasjonalt, slik at enda flere barn kan få oppleve ekte forskerglede.

- Vårt mål er at stadig flere barn skal få mange positive opplevelser knyttet til realfagene. Slik vil vi bidra til å økt interesse for realfag og rekruttering til fagene i fremtiden.