Det skal være nulltoleranse for trakassering på jobb

Publisert

En ny undersøkelse fra Kantar viser at 4 % har opplevd seksuell trakassering i en jobbsituasjon de siste 12 månedene. NHO har vært med å utvikle en veileder med seks tiltak for å forebygge og håndtere seksuell trakassering på arbeidsplassen

1 av 5 (22 %) har opplevd seksuell trakassering i en jobbsituasjon noen gang. NHO er tydelig på at det skal være nulltoleranse for seksuell trakassering i arbeidslivet.

- Vi vet at det dessverre skjer seksuell trakassering i arbeidslivet. Ett overtramp eller én ubehagelig opplevelse, er en for mye. Alle skal ha det trygt og godt på jobb. Dette er viktig både for den enkelte arbeidstaker, men også viktig for trivsel og arbeidsmiljøet på arbeidsplassen. Vi ser med bekymring på alle tall som viser at trakassering forekommer, sier Nina Melsom arbeidslivsdirektør i NHO.

Som arbeidsgiver har man en lovpålagt plikt å forebygge og søke å hindre seksuell trakassering på arbeidsplassen.

Undersøkelsen viser også at det finnes en «taushetskultur» på arbeidsplassen. Over halvparten av de som har vært utsatt for trakassering eller uønsket oppmerksomhet lar være å varsle om hendelsen.

- Det er bekymringsfullt at så mange ikke varsler om disse sakene til arbeidsgiver. For at arbeidsgiver skal kunne følge opp disse sakene er det viktig at det blir sagt ifra om. NHO anbefaler alle våre medlemsbedrifter å ha på plass gode rutiner for varsling og oppfølging av tilfeller av seksuell trakassering på arbeidsplassen. Det er viktig at de som opplever dette føler at de kan varsle på en ryddig og trygg måte. Det bør være flere mulige personer man kan varsle til, i tilfelle man ikke ønsker eller kan varsle til sin nærmeste leder, f.eks. tillitsvalgt, verneombud, leder i en annen avdeling, eller andre, sier Melsom.

Sammen setter vi strek for seksuell trakassering

Kampanjen «Sammen setter vi strek for seksuell trakassering» er et samarbeid mellom Arbeidstilsynet, Likestillings- og diskrimineringsombudet og partene i arbeidslivet, deriblant NHO Reiseliv. Kampanjen er laget for serverings- og utelivsbransjen, men rådene og veilederen kan også brukes i andre bransjer. Veilederen inneholder seks tiltak for å forebygge og håndtere seksuell trakassering på arbeidsplassen:

  1. Kartlegg i samarbeid med de ansatte hvilke risikoer som er på deres arbeidsplass og gjennomfør forebyggende tiltak.
  2. Utarbeid i fellesskap regler for oppførsel på arbeidsplassen og informer alle de ansatte om disse.
  3. Lag gode rutiner for å melde fra om og håndtere seksuell trakassering og trakassering. Informer alle ansatte om disse.
  4. Brudd på rutiner og retningslinjer skal føre til reaksjoner for den som trakasserer.
  5. Leders ansvar for å forebygge og håndtere seksuell trakassering skal være tydelig.
  6. Snakk om seksuell trakassering og trakassering på arbeidsplassen.

«Sammen setter vi strek»- veilederen

Informasjon om seksuell trakassering

Mal for varslingsrutine (krever innlogging)