Værsituasjonen og bruk av hjemmekontor

Publisert

Profilbilde av Nina Melsom.

- Dersom du som arbeidstaker ikke kommer deg på jobb i tide, er det rettslige utgangspunktet at det er ditt ansvar, sier arbeidslivsdirektør i NHO, Nina Melsom. Foto: Moment Studio

Væromslaget vi nå står i er varslet å føre til problemer i kollektivtrafikken og trafikken forøvrig mandag 22. januar. NHO får mange spørsmål om hvilke regler som gjelder, for eksempel for bruk av hjemmekontor. Her kommer en kort vurdering.

NHO registrerer at Oslo kommune oppfordrer til hjemmekontor for alle som har mulighet til det. Vi registrerer også at flere fylkeskommuner stenger videregående skoler og forbereder seg på uvær.

NHO får mange spørsmål om hvilke regler som gjelder.

Kort oppsummert kan vi si følgende:

- Dersom du som arbeidstaker ikke kommer deg på jobb i tide, er det rettslige utgangspunktet at det er ditt ansvar. Det er arbeidstakers ansvar å nå frem til arbeidsstedet, selv om værforholdene er vanskelige med glatte veier og innstillinger i kollektivtrafikken, sier Nina Melsom, arbeidslivsdirektør i NHO.

  • Likevel er det viktig å understreke at de fleste arbeidstakere og arbeidsgivere har dialog om slike ting og at de finner gode løsninger sammen. Derfor er det viktig at du tar kontakt med din arbeidsgiver. Gi beskjed så fort du vet noe, eller så fort du tror det kan oppstå vanskeligheter. Eksempler på løsninger kan være hjemmekontor, innarbeiding av arbeidstid, bruk av fridager eller liknende.
  • Dette er en situasjon som kan være svært krevende både for arbeidstaker- og arbeidsgiver og da er dialog helt avgjørende.

Permittering

Et annet tema som dukker opp ved krevende værsituasjoner, er adgangen til permittering og spørsmål om kortere permitteringsvarsel.

Utgangspunktet er at permittering krever "saklig grunn". Dårlig vær og vanskelige kjøreforhold er i seg selv ikke saklige grunner for permittering. Det kreves at været fører til uforutsette hendelser som gjør det nødvendig å innstille driften helt eller delvis. 

Noen lurer nok også på om man kan bruke to dagers permitteringsvarsel. Til det er å si:

Væromslag, glatte veier og innstilt kollektivtrafikk gir ikke i seg selv grunnlag for å benytte 2 dagers frist. Enkelte konsekvenser av væromslaget mv. – f.eks. dersom strømforsyning blir borte, vanninntrengning i bygninger som gjør at virksomheten ikke kan holde åpent eller andre uforutsette/ekstraordinære konsekvenser som gjør at driften stanser opp umiddelbart – kan gjøre at to dagers fristen kan benyttes, sier Melsom. 

Vurderingen av om det er grunnlag for permittering bør alltid drøftes med tillitsvalgte.

Se også Arbinn