Istockphoto

Bedriftenes kompetansebehov

Hvilke yrker, fagområder, utdanningstyper og utdanningsnivåer har bedriftene behov for de neste fem årene? Hvilke fagarbeidere og ingeniører har de mest behov for? NHO kartlegger løpende hva slags kompetanse bedriftene har behov for.

NHO gjennomfører hvert år en kartlegging av bedriftenes kompetansebehov gjennom NHOs kompetansebarometer. 6 av 10 NHO-bedrifter har i stor eller noen grad et udekket kompetansebehov. Blant bedriftene som har et udekket kompetansebehov, sier 4 av 10 at de har tapt kunder eller markedsandeler. I underkant av 4 av 10 oppgir at de har skrinlagt eller utsatt utvidelse av virksomheten. 2 av 10 har redusert virksomheten. NHO-bedriftene melder at det er mest aktuelt for dem å dekke kompetansebehovet gjennom å heve kompetansen til dagens ansatte, dernest gjennom nyansettelser.

Publikasjoner fra NHOs kompetansebarometer

Det er tre fagområder som særlig peker seg ut – og som bedriftene sier de vil trenge de neste fem årene. Det er:

  • Fagarbeidere / håndverksfag.
  • Ingeniører og teknologer.
  • Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag.

Når det gjelder behov for ulike utdanningsnivåer, melder bedriftene om et spesielt stort behov for kompetanse fra yrkesfaglig videregående opplæring og fra fagskole. Særlig blant de store bedriftene er det også et betydelig behov for ansatte med bachelorgrad og mastergrad.

Regjeringen opprettet i 2017 et eget kompetansebehovsutvalg hvor NHO er representert.

Regjeringens kompetansebehovsutvalg