Istockphoto.

Bedriftenes kompetansebehov

Hvilke yrker, fagområder, utdanningstyper og utdanningsnivåer har bedriftene behov for? NHO kartlegger løpende hva slags kompetanse bedriftene trenger.

NHO gjennomfører hvert år en kartlegging av bedriftenes kompetansebehov gjennom NHOs kompetansebarometer. NHOs kompetansebarometer har lenge vist at en stor andel NHO-bedrifter har et udekket kompetansebehov. Undersøkelsen viser også konsekvensene av et udekket kompetansebehov og hvordan bedrifter ønsker å tette sitt kompetansgap.

Publikasjoner fra NHOs kompetansebarometer

Info om hva NHOs kompetansebarometer viser finner du på hvatrengernorge.no