Fremtidens arbeidsliv stiller nye krav til grunnskolen

Elever

Elever må få variert undervisning. Fotograf: iStockPhoto.

Kreativitet, teknologisk kunnskap og samarbeidsevner er egenskaper fremtidens arbeidsliv har behov for. NHO mener at grunnskolen må fornyes.

NHOs utdanningspolitiske fellesprosjekt Yrkesfag2020 har spilt inn flere forslag til endringer i grunnskolen.

Det er i grunnskolen grunnlaget legges for videre læring, enten en velger en praktisk eller mer teoretisk utdanning.

- Mange av utfordringene i fag- og yrkesopplæringen har sin årsak i grunnskolen, og må løses før elevene begynner på videregående skole, sier prosjektleder i Y2020 Carl E. Rønneberg.

Her er tre punkt som er særlig viktige:

Større fokus og timetall i de praktiske og estetiske fagene

Både fordi de har en verdi i seg selv, og som praktiske arenaer for å lære inn basisfag som matematikk og språk. Elever lærer på forskjellige måter og en mer praktisk tilnærming vil være godt for mange, og bra for alle. Vi vet også at halvparten av elevene i grunnskolen kommer til å velge en yrkesfaglig utdanning. Dette faktum vektlegges ikke i dagens grunnskole, som i dag i beste fall kun forbereder elevene til en studiespesialiserende utdanning.

Alle grunnskoler må utstyres med et skoleverksted

Det blir klasserommet der elever gis muligheten for å arbeide med ulike materialer som tre, metall, plast og akryl, papir, tekstiler. Elektronikk og 3D-printing må være en del av det moderne skoleverkstedet. Læringsverktøy som Ipad, PCer og smartboards kan her være samlokalisert med symaskiner, dreiebenker og tradisjonelt håndverktøy.

Tidlig innsats

NHO er opptatt av å flytte støtteundervisningen fra ungdomsskoletrinnet, hvor den foregår i dag, til de første årene på barneskoletrinnet. Tidlig innsats må bli hovedregelen.

Men, det må være muligheter for ungdommen til å kunne ta opp fag de er svake i før videregående skole. NHO-fellesskapet foreslår at kommunene plikter å legge til rette for å ta opp enkelte fag underveis, og senest ved sluttført ungdomstrinn. Kommunene skal tilby ekstra undervisning med påfølgende mulighet for å ta opp fag til de elevene som ikke har bestått, for eksempel etter terminen i desember og juni. Fag skal være tatt opp innen to måneder etter første fastsatte karakter.