Rekordmange jenter velger utradisjonelt på videregående

Publisert

Jenter og teknologi-prosjektet jubler over økende andel kvinnelige søkere til tekniske yrkesfag. Illustrert med rollemodeller fra prosjektet, Åse Kleven og Farhat Fazli.

Etter at søkertallene til videregående opplæring for skoleåret 2021/22 er klare, viser det seg at det er tusen flere søkere til yrkesfag enn til studiespesialiserende. Det mest spesielle er likevel at rekordmange jenter søker seg inn på de tekniske yrkesfagene teknologi- og industrifag og bygg- og anleggsteknikk.

- Dette er en svært gledelig utvikling. NHO har i mange år jobbet for å bryte opp forestillinger om hvilke utdannings- og yrkesvalg som passer for jenter og gutter. Nå kan det virke som om akkurat det holder på å skje, sier prosjektleder for Jenter og teknologi i NHO, Karoline Løvall. 

NHO sitt kompetansebarometer har også gjennom flere år vist at det er et skrikende behov for yrkesfaglig kompetanse i næringslivet. At antallet søkere til yrkesfag nå viser seg å være høyere enn til studiespesialiserende, viser muligens også at mange har lyttet til næringslivets behov, og ser at det er viktig å satse på en utdanningsvei som ender opp i en jobb.

- Når vi vet at det i 2012 bare var fire prosent av søkerne til bygg- og anleggsteknikk som var jenter, og bare 12 prosent jenter til teknologi- og industrifag, er det positivt å se at de tilsvarende tallene i dag er henholdsvis ti og 16 prosent. Vi har altså et stykke til å gå, men vi er i gang og det er godt. Alle tjener på et mindre kjønnsdelt arbeidsliv, sier Løvall.

Regjeringen jobber også hardt for at jenteandelen av søkere til yrkesfag skal bli høyere. Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) sier at det er viktig at vi støtter de unge som tør å velge utradisjonelt, fordi vi fortsatt har et kjønnsdelt arbeidsmarked i Norge.

- I den nye Fullføringsreformen regjeringen vil legge frem før påske, vil vi blant annet komme med tiltak om å sette i gang et arbeid med partene i arbeidslivet for å øke likestillingen i yrkesfagene og få flere til å velge utradisjonelt, sier Melby.

Les mer om Jenter og teknologi