Lærebedrift

En lærebedrift er en autorisert bedrift med rett til å kunne gi opplæring i et eller flere lærefag til fag- eller svennebrev. NHO er opptatt av at bedriftene får sikret sitt langsiktige behov for relevant kompetanse ved å bli godkjent lærebedrift.

Læretiden i bedrift er normalt to år. Det første året kalles opplæringsåret, mens det andre året kalles verdiskapingsåret. Det er fylkeskommunen som godkjenner og dermed autoriserer lærebedriften. Kravet er at bedriften har en faglig leder med ansvar for å gi opplæring av god kvalitet i henhold til kompetansemålene i den aktuelle læreplanen. Bedriften må kunne gi forsvarlig opplæring. Til dette får de ofte bistand fra et opplæringskontor. Lærlingen inngår både en arbeidsavtale med bedriften og en lærekontrakt med fylkeskommunen og opplæringskontoret. Lærlingen er midlertidig ansatt i læretiden og får lønn etter tariffavtale, men har ikke rett til fast stilling etter læretiden.

NHO er part i Samfunnskontrakten for flere lærebedrifter og har et særskilt ansvar for at unge og voksne får fagutdanning i våre medlemsbedrifter. Det er frivillig å være lærebedrift, men noen må være det. Vi oppfordrer flere bedrifter til å bli gjordkjent lærebedrift i et eller flere lærefag. Slik sikrer mange bedrifter sine langsiktige behov for relevant kompetanse. Lærebedrifter får også fordeler ved for eksempel offentlige anskaffelser gjennom lærlingklausuler.

NHO og landsforeningene er også aktiv part i forvaltningen og utviklingen av fagutdanningen gjennom de lovregulerte organene for trepartssamarbeid, Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY), de faglige rådene og fylkenes yrkesopplæringsnemnder.