En mer internasjonal økonomi

Det grønne skiftet, digitalisering og tjenestesektorens utvikling vil legge grunnlaget for å styrke både etablerte og mange nye lønnsomme verdikjeder i norsk næringsliv. Noen av disse vil også ha gode muligheter for å lykkes i et internasjonalt marked under gitte betingelser.

Eksport fra norske bedrifter legger grunnlaget for flere enn 600 000 arbeidsplasser i Norge. Eksport er viktig fordi den gir inntekter til å finansiere andre varer og tjenester som befolkningen etterspør.