Boliggiganten OBOS går inn i NHO

t.v. Daniel Kjørberg Siraj og Ole Erik Almlid

t.v. Daniel Kjørberg Siraj og Ole Erik Almlid.

Norges største boligbyggelag, OBOS, melder seg inn i Norges største felleskap for arbeidsgivere, NHO.

– Det er med stor glede vi ønsker OBOS sine virksomheter velkommen til NHO. Sammen står vi sterkere for å bygge fremtidens samfunn og skape gode rammevilkår for næringsliv og eiendomsutvikling, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

OBOS er en av Norges største boligbyggere med over en halv million medlemmer. Selskapet har i løpet av de siste årene utviklet seg fra å være et Oslo-basert boligbyggelag til å bli et konsern med virksomhet og medlemmer i store deler av Norge, samt i Sverige. OBOS' hovedmål er å bygge gode boliger for medlemmene.

– Når OBOS nå for første gang knytter seg til en arbeidsgiverorganisasjon, er vi glade for å bli en del av NHO. OBOS har vokst betydelig over flere år, og i takt med utviklingen i arbeidsmarkedet har behovet for en sterk partner som NHO gjort seg gjeldene. Vår inntreden i NHO betyr at alle datterselskaper blir tilknyttet organisasjonen, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS. 

Det har vært en utfordrende tid for boligbransjen, hvor første halvår 2023 er det svakeste målt på salg og igangsetting av nye boliger. Det bygges for få nye boliger, samtidig som behovet er stort. Samtidig jobber bransjen for å videreutvikle en mer bærekraftig boligsektor. Lars Jacob Hiim, administrerende direktør for Boligprodusentenes Forening, ser muligheter når OBOS blir en del av NHO.

– Det er en stor glede å ønske Norges største boligbygger som fullt medlem i Boligprodusentene. Vi ser frem til å samarbeide med en fremoverlent og løsningsorientert virksomhet som OBOS. Norge har nå en nyboligkrise, og OBOS er en viktig aktør for å få snudd utviklingen. OBOS har også engasjert seg i sosial bærekraft innen boligutvikling, noe som er en viktig satsing for foreningen, sier Hiim.

NHO er den største arbeidsgiverorganisasjonen i Norge med rundt 33.000 medlemmer og 650.000 årsverk. Organisasjonen består av landsforeninger og bransjeforeninger. OBOS blir en del av NHO-foreningene Byggenæringens Landsforening, Boligprodusentenes Forening og Norsk Eiendom.

– OBOS ønsker å bidra til økt engasjement internt og troverdighet utad for NHO knyttet til bolig og byutvikling. Dette et område som berører nær sagt alle i samfunnet, og som medlemsbasert organisasjon vil vi bidra med viktige perspektiver. Vi ser fram til å bruke våre erfaringer og kunnskaper om samfunnet og boligsektoren inn i de diskusjoner og prioriteringer som NHO vil ha framover, sier Siraj.

Tone Tellevik Dahl, administrerende direktør i Norsk Eiendom ser muligheter på tvers av de ulike NHO-foreningene:

– Det er veldig gledelig at hele OBOS-konsernet nå kommer inn i NHO-familien. Med det får vi en enda sterkere representasjon av eiendoms- og boligbransjen i hovedorganisasjonen, og som bransjeforening har vi allerede stor glede og nytte av å ha OBOS Eiendom i vår medlemsmasse.