Hjemmelegene: Pandemien har bedret samarbeidet mellom det private og offentlige

Hjemmelegene kombinerer hjemmebesøk med en teknologisk plattform, hvor pasientene kan gå inn og bestille de tjenestene de trenger. Foto: Tom Aksel Mathisen.

Som privat helseaktør har Hjemmelegene møtt politisk motstand og fordommer. Men så kom pandemien.

Hjemmelegene så dagens lys på forsommeren 2017. Bak firmaet står et gründerteam med fire leger, ingeniører og lignende som trengs for å starte en slik virksomhet, blant disse gründerne bak Oda og Nabobil.

Nicolai Skarsgård er lege og daglig leder i Hjemmelegene, og har vært det siden oppstarten. Han har bakgrunn innen akuttmedisin, men også prosjektleder i BCG, hvor han jobbet med helsevesenets organisering på mange nivåer. Den brede bakgrunnen kom godt med da han var med å starte Hjemmelegene i 2017, forteller Nicolai Skarsgård.

– Her får jeg brukt begge deler: Bygge en tjeneste som betjener en større befolkning, men som også møter pasienter en-til-en. Firmaets bakgrunn var opplevelsene av at behovene i helsevesenet ikke møtes godt nok. Det er lite fleksibelt, og kan være vanskelig for privatpersoner. Må det være slik? Hvorfor må den syke alltid dra til den friske legen?

Del av et større fellesskap

Nicolai og kollegene fant ikke svar på spørsmålet i det offentlige helsevesenet. Løsningen ble i stedet å starte Hjemmelegene. Som navnet tilsier, tilbyr tjenesten hjemmebesøk av leger og helsepersonell.

– Vi gjør egentlig det motsatte av resten av helsevesenet, for å sette det på spissen. Vi har et tverrfaglig team som drar og møter folk der de er. Enten det er hjemme eller på jobb, og vi kan også snakke med de digitalt. Vi ønsker rett og slett å tilrettelegge for gode møter med alt helsepersonell man kan trenge. Men vi har møtt endel fordommer og misforståelser når det gjelder private helsetilbud her i Norge. 

Dette er et område NHO jobber mye med, forteller regiondirektør Nina Solli. Hjemmelegene er medlem av NHO landsforeningen Abelia, NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter. 

– Dette er tema i vår dialog med politikere og andre samarbeidspartnere. En bedrift kan ikke alene jobbe mot slik motstand. Da er det viktig å være med i et større fellesskap, og NHO gjør jobben for å skape forståelse for at offentlige og private aktører er best tjent med samarbeid, slik vi har sett under pandemien, og slik vi historisk sett har samarbeidet for å løse samfunnsutfordringer. Helsetilbudet bør bestå av både offentlige og private aktører, slik at vi får en god velferdsmiks av offentlige og private aktører også innen helse. Det skjer mye innovasjon i mindre bedrifter, og gjennom samarbeid kan det offentlige og småbedriftene lære av hverandre. 

Tradisjonelt og høyteknologisk 

Hjemmelegene kombinerer hjemmebesøk med en teknologisk plattform, hvor pasientene kan gå inn og bestille de tjenestene de trenger. Plattformen er også et viktig hjelpemiddel for firmaets ansatte. Nicolai påpeker at mens det har skjedd store forandringer på enkelte områder innen helsevesenet, er det andre felt der utviklingen henger igjen.

–Medisinen har jo tatt syvmilssteg. Der har vi helt andre forutsetninger i dag, enn for en del år siden, med veldig avanserte behandlinger. Men når det gjelder selve kontakten mellom helsevesenet og pasienten, har det stått helt stille. Hjemmebesøk var jo vanlig før, så dette er litt som i gamle dager, men nå med avansert teknologi. Møtet ansikt-til-ansikt er det samme, med kontakten man får med pasienten, men hjelpemidlene er helt fantastisk nå. Vi kan gjøre ting hjemme i stua til folk, som man før måtte ha et halvt laboratorium for å gjøre.


Kommunikasjon i høysetet

Hjemmelegene teller i dag 70-80 helsepersonell. Dette inkluderer leger, sykepleiere, fysioterapeuter og andre relevante fagpersoner. Nicolai sier at de har hatt stor pågang fra helsepersonell som vil jobbe for firmaet. I tillegg til erfaring og personlige egenskaper, trekker han frem kommunikasjon som en viktig egenskap blant kandidatene.

– Som helsepersonell ser vi hele pasienten. Vi treffer de hjemme, får se nettverket til vedkommende, og får dannet oss et helhetsbilde som man ikke får når man møtes i sterile omgivelser på et sykehus eller legekontor.

Siden oppstarten har Hjemmelegene gjort over 50 000 konsultasjoner. Men selv om veksten var jevn etter oppstarten i 2017, var det i 2020 man virkelig fikk sett verdien av tjenesten Hjemmelegene tilbyr. Da ankom koronapandemien Norge.

– Da ble hele helsevesenet og resten av landet satt under voldsomt press. Og det skjedde ekstremt raskt, situasjonen ble snudd opp-ned over natten. Hjemmelegene ble veldig viktig, siden vi kunne besøke folk hjemme, uten å gå på akkord med smittevernet. Det var ikke mange konsultasjoner knyttet til Covid-19 i starten, men folk trengte fortsatt helsehjelp, samtidig som de helst ikke skulle ferdes utenfor hjemmet mer enn nødvendig.  


Viktig for de sårbare

Hjemmelegene fikk en økning i antall konsultasjoner på mellom 3-400 %. Etter hvert skulle firmaet også bli en viktig brikke i pandemihåndteringen, spesielt i Oslo.

– Vi utførte koronatester hjemme hos folk. Det ble jo bygget store teststasjoner rundt omkring i landet, men de sårbare blant oss kunne jo ikke dra dit. For dem var det vanskeligere, men vi kunne heldigvis ta det oppdraget. I ettertid ser vi at Hjemmelegene nærmest var bygget for denne jobben, uten at vi visste det.  

Nicolai anslår at Hjemmelegene hadde ti ganger så stor kapasitet til å teste folk hjemme, som Oslo kommune. Firmaet kunne fylle på med helsepersonell, og skalere opp raskt. Tallenes tale er også klar; i 2020 var omtrent 10 % av alle positive koronatester utført i Oslo, tatt av personell fra Hjemmelegene.


Godt samarbeid

Nicolai Skarsgård ser på erfaringene med pandemihåndteringen som et eksempel på hvor godt samarbeidet mellom næringslivet og det offentlige kan fungere.

– Fjoråret var tungt og vanskelig, men det kom noe godt ut av den tøffe tiden også. Vi har for eksempel hatt et utrolig givende og flott samarbeid med Oslo kommune, noe jeg ikke kunne sett for meg for to år siden. Pandemien viser hva man kan få til i norsk helsevesen når man samler alle kreftene, privat og offentlig, med felles mål. Måten man rigget til testkapasitet og lignende, på tvers av det offentlige og private, er helt fantastisk.

Her får han støtte fra Nina Solli i NHO.

– Koronapandemien ga oss en felles fiende, og viste hvordan næringslivet og det offentlige kan arbeide sammen for å løse de felles problemene våre. Tar man Hjemmelegenes samarbeid med Oslo kommune som eksempel, er det svært samfunnsnyttig også utover det at man fikk begrenset pandemien. Det skaper jobber og verdier for samfunnet, i tillegg til å øke kompetansen og ekspertisen innen helsetilbudet til befolkningen. 


Viktige verktøy

Når bedrifter som Hjemmelegene opplever en kraftig og uventet vekst, fører dette også til visse utfordringer. Nina Solli mener medlemsskapet i NHO er svært nyttig i slike tilfeller. 

– Som medlem hos oss får man hjelp til å bli en seriøs og god arbeidsgiver. Vi har advokater og eksperter på for eksempel HMS, som kan bistå med praktiske spørsmål, og ikke minst så får man tilgang til arbeidsgiverportalen Arbinn.no. som gjør kompetansen til et av landets største kompetansemiljøer innen arbeidsrett samfunn tilgjengelig 24 timer i døgnet. Småbedriftene kaller denne portalen for sin «HR-avdeling».

Nicolai Skarsgård sier dette er helt avgjørende for hans bedrift. 

– En start-up bedrift er ikke skalert opp med en egen HMS-avdeling, for eksempel. Og dette er jo uhyre viktige ting, vi har bare ikke tid! Vi må fokusere på det vi skal være god på, nemlig pasienter og fagkunnskap. Da er det ekstremt nyttig og betryggende å kunne stå på skuldrene til noen som er større enn oss, og la NHO hjelpe oss med den biten. 


Åpnet nye dører

Hjemmelegene har i dag avtale med Oslo, Bærum og Bergen kommune. Nicolai håper det blir mer samarbeid mellom det offentlige og private helsevesenet i fremtiden.

– Det blir interessant å se hva pandemien har ført til på dette området. Den har på en måte åpnet helt nye dører for samarbeid. Privat og offentlig helsevesen har gjerne blitt satt opp imot hverandre her til lands, men her har vi sett hva man kan få til. Dette har endret måten man tenker på, og har brakt helsevesenet 4-5 år frem i tid. De har blant annet i større grad måttet ta i bruk digitale virkemiddel, slik man har sett ellers i samfunnet.

Han understreker at de nye teknologiske hjelpemidlene ikke bør brukes til å fjerne den menneskelige kontakten, men heller muliggjøre den.

– Det er begrensninger for hva man kan løse digitalt, og helsevesenet må utvikles både digitalt og fysisk. Det må gå hånd i hånd. Foreløpig har det vært veldig låst til at du må møte opp fysisk, og så har det kommet digitale løsninger hvor man kun får hjelp digitalt. Det vi vil er å kombinere de to sidene: Personlige møter, men med det beste av teknologiske hjelpemidler. Også her er NHO en viktig støttespiller. De jobber politisk, mens vi kan fokusere på helsen til pasientene våre. 

Nina Solli bekrefter at NHO mer enn gjerne tar seg av den biten. 

– Det skal lønne seg på bunnlinja å være med i NHO. Vi tar oss av de store spørsmålene, jobber for gode rammebetingelser og hjelper bedriftene med å være gode arbeidsgivere, så kan medlemmene våre konsentrere seg om det de egentlig skal drive med, sin egen forretningsdrift slik at vi får vekst og flere jobber. 


Les mer

Dette får du som medlem i NHO