Folk har høyere tillit til lokalpolitikere enn nasjonale politikere

Både bedriftsledere og befolkningen har mest tillit til kommune- og fylkespolitikere enn nasjonale politikere viser NHOs undersøkelser.

– Det er lokalt og regionalt vi ser at bedrifter og politikere ofte har høy tillit og godt samarbeid om viktige lokale saker. Dette samarbeidet blir viktig for lokalt næringsliv når nye kommunestyrer og fylkesting kommer på plass etter valget, sier NHO-sjefen Ole Erik Almlid.

befolkningens tillitt.png

blobid0.png

Svarene om ulike politikergrupper kommer frem i NHOs medlems- og befolkningsundersøkelse for juli 2023. I tillegg er befolkningen spurt om i hvor stor grad man har tillit til "næringslivsledere", som scorer jevnt over høyere enn politikere.

– Folk har høy tillit til bedriftene. Det er de som skaper liv i bygd og by. Vi trenger at alle politikere, nasjonalt og lokalt, fører en politikk som gir gode, forutsigbare rammevilkår for bedriftene – det er det som er grunnlaget for å skape verdier og jobber, sier Almlid.