NHO

Innhold

Grundig lovarbeid, men for kort høringsfrist

-Forvaltningslovutvalget har gjort en solid jobb i forslaget til ny lov, sier NHO-advokat Andreas Pihlstrøm, men er kritisk til kun to måneders høringsfrist for forskrifter.

Pihlstrøm sier at forslaget fremstår som både enklere og mer tilgjengelig enn gjeldende lov.  -Vi har levert et forholdsvis omfattende høringssvar fordi loven er viktig for bedriftene, sier han. I NHOs høringssvar er  følgende særlig fremhevet:

• Positivt at veiledningsplikten til forvaltningsorganer presiseres og utvides
• Viktig at forvaltningen deler informasjon mellom etatene
• Flertallets forslag om å avvikle dekning av sakskostnader bør forkastes
• Høringsfristen for forskrifter bør endres til tre måneder
• Behov for å innarbeide hovedprinsipper om tilsyn i ny forvaltningslov
• Positivt at viktige ulovfestede prinsipper i forvaltningsretten forslås lovfestet

Her kan du lese NHOs høringsforslag: Høringssvar NOU2019 - 5 Ny forvaltningslov - Høringssvar endelig 2.des 2019.pdf

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: