Norge trenger ikke "avkommersialisering"

Norge trenger ikke "avkommersialisering"

Annikken Hauglie, viseadministrerende direktør i NHO. Foto: Moment studio

I dag leverte Avkommersialiseringsutvalget sin første delutredning. Et unødvendig prosjekt som ikke løser helsevesenets utfordringer, mener NHO.

Regjeringen har nedsatt et utvalg for å utrede hvordan velferdsstaten kan «avkommersialiseres». 1. februar leverte Avkommersialiseringsutvalget sin første delutredning.

– NHO mener dette er et unødvendig og meningsløst prosjekt. Problemet til norsk helsevesen er ikke for mange private aktører, men for få hender og for lange køer. Vi mener godt offentlig-privat samarbeid tvert imot er løsningen, sier Anniken Hauglie, viseadministrerende direktør i NHO.

Formålet i delrapporten er å definere hva som er en ideell aktør, og hvordan et register over ideelle aktører kan være. En klar definisjon av ideelle aktører er bra å ha.

Samtidig er det viktig for NHO at når offentlig sektor kjøper inn velferdstjenester for å ivareta innbyggernes behov, må formålet være best mulig tjenester for brukerne for de ressursene som settes av. Da skal konkurranse på like vilkår ligge til grunn for hvem som får oppdraget.

Utvalget tydeliggjør rammene for når oppdrag kan forbeholdes ideelle aktører. Det krever at dette er nødvendig for å oppnå sosiale mål, budsjettmessig effektivitet og fellesskapets beste.

– Dette betyr at likebehandling og konkurranse på like vilkår fortsatt skal være hovedregelen når velferdsstaten kjøper tjenester for å dekke brukernes behov, sier Hauglie.