NHO

Innhold

Riktige tilsyn viktigere enn antallet

#005

Leder for NHOs tilsynsgruppe, advokat Andreas Pihlstrøm.

Antall tilsynsbesøk i norske bedrifter falt med 25 prosent de siste årene. - Dersom dette skyldes at de mest lovlydige bedriftene er kontrollert sjeldnere så er det positivt, sier leder for NHOs tilsynsgruppe, advokat Andreas Pihlstrøm.

- Dette er uansett interessante tall.  NHO forventer at tilsynene prioriterer kontroll av virksomheter med høy risiko for alvorlige lovbrudd.  Seriøse bedrifter som over tid viser god etterlevelse av regelverket bør kontrolleres sjeldnere. Vi vet at Arbeidstilsynet arbeider målrettet med tilsynsutvelgelse, og vi har god dialog med dem om dette. Vi ser også positivt på at veiledning er et prioritert område hos Arbeidstilsynet.

 

- Dersom Arbeidstilsynet vegrer seg for å kontrollere bedrifter med høy risiko for lovbrudd, er jeg mer bekymret. Vi vil gjerne høre mer om hvilken begrunnelse Arbeidstilsynet har for å redusere antall tilsyn, avslutter Pihlstrøm.