Hauglie om ny beredskapsrapport: - Vi må anerkjenne næringslivets krisehåndtering

Profilbilde av Anniken Hauglie.

Viseadministrerende direktør Anniken Hauglie. Foto: Moment studio

- For å løse beredsskapsutfordringene som møter oss fremover er det avgjørende at vi arbeider mer på tvers mellom sektorer og mellom myndigheter og privat sektor, sier Hauglie etter at Totalberedskapskommisjonen la fram sin rapport.

Totalberedskapskommisjonens leverte rapport mandag 5. juni. NHO har deltatt i arbeidet.

- Mer enn 80 prosent av all infrastruktur er eid av privat sektor. Bedriftene leverer allerede i dag en enorm beredskapsreserve for myndighetene når samfunnet utsettes for kriser. Kapasitetene for krisehåndtering i næringslivet må i større grad anerkjennes og utnyttes, sier viseadministrerende direktør Anniken Hauglie og legger til:

- For å løse beredsskapsutfordringene som møter oss fremover så er det avgjørende at vi arbeider mer på tvers mellom sektorer og mellom myndigheter og privat sektor. Tillit er ikke til pynt, men må brukes konstruktivt, sier Hauglie.

Les rapporten her.

Regjeringen ga 21. januar 2022 kommisjonen i oppdrag å vurdere styrker og svakheter ved dagens beredskap, samt å komme med forslag om hvordan samfunnets samlede ressurser bør innrettes for å styrke samfunnssikkerheten og beredskapen.  Fra NHO har regiondirektør Tone Grindland i Rogaland bidratt.  

- Om det er ekstremvær, forsyningssvikt eller påvirkningsaksjoner som blir den neste krisen, vet vi ikke. For å møte nye kriser må bedriftene og Beredskaps-Norge være som en tømmerflåte i elvestrømmen: Bundet sammen av ulike deler, bevegelig til å manøvrere seg rundt stein og stryk og sterk nok til å tåle påkjenningene, legger Hauglie til.

10 punkter

Totalberedskapskommisjonens hovedanbefalinger kan oppsummeres i 10 punkter:

  • en motstandsdyktig og utholdende befolkning
  • styrke lokalt og regionalt nivå i beredskapen
  • styrke tverrsektorielt samarbeid
  • tettere integrering av næringslivet i den nasjonale beredskapsstrukturen
  • utvikle nasjonal situasjonsforståelse, ledelse og enhetlig rådsstruktur
  • utvide nordisk beredskapssamarbeid
  • videreutvikle grunnberedskapen
  • styrke beredskapsrollen til frivillige organisasjoner
  • forsterke arbeidet med infrastruktur og digital sikkerhet
  • styrke forsyningssikkerheten
Beredskap for framtiden

Justisministeren la også vekt på at det er avgjørende å kartlegge styrker og svakheter i den sivile beredskapen da hun mottok rapporten.

- Sist dette ble sett i sammenheng var da sårbarhetsutvalget fremla sin utredning i 2000. Trusselbildet har endret seg vesentlig siden den gang. Denne rapporten vil bli et viktig verktøy for å utvikle beredskap som står seg for fremtiden, uttalte justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl i en pressemelding.

Totalberedskapskommisjonens rapport vil bli sendt på offentlig høring.