Verdien av stabilitet når usikkerhet er normalen

NHOs sjeføkonom Øystein Dørum

NHOs sjeføkonom Øystein Dørum.

Nytt NHO-notat: Verden er usikker. Dette munnhellet har til de grader fått innhold de to siste årene. Først en global pandemi, dernest en krig som både forsterket pandemiens pressproblemer og tvang frem et nytt syn på den økonomiske og sikkerhetsmessige arkitekturen i Europa.

Begge deler var uventet, begge deler vil trolig medføre fundamentale, langsiktige endringer. Vilkår som bedriftene tok mer eller mindre for gitt, ble brått annerledes.

For noen innebærer slike skift muligheter og gevinster, for andre utfordringer og tap. Men i begge fall innebærer det endringer, der gårsdagens forretningsmodell ikke bærer like godt som før.

Med dette bakteppet prøver vi å besvare hvordan en mindre forutsigbar og mer usikker økonomi kan påvirke bedriftene. Vi drøfter hva slags usikkerhet og risiko bedriftene står overfor, og beskriver hvordan næringslivet påvirkes av økt usikkerhet. Endelig ser vi på hva bedriftene kan gjøre for å redusere sin sårbarhet, og hva myndighetene kan gjøre, både for å redusere usikkerhet i forkant, og for å håndtere kriser når de oppstår.

NHOs nye notat "Verdien av stabilitet når usikkerhet er normalen" er en del av kunnskapsgrunnlaget for NHOs årskonferanse 2022. Utsatt, som så mye annet, på grunn av omikronbølgen, og endret, også som mye annet, grunnet krigen i Ukraina.

På årskonferansen diskuterte NHOs økonomipanel, bestående av Øystein Dørum, Hilde Bjørnland og Kjersti Haugland, verdien av stabilitet for næringslivet. Samtalen ledes av E24-kommentator Sindre Heyerdahl. Se innslaget under. 


Se alt fra NHOs årskonferanse 2022