NHO

Innhold

Revidert budsjett: Utvidet permitteringsordning må på plass før sommeren

Ole Erik Almlid

Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO

I dag ble regjeringspartiene enig med Fremskrittspartiet om revidert nasjonalbudsjett og nye krisetiltak. NHO er fornøyd med at skatten på arbeidende kapital reduseres og egenandelen for kompensasjonsordningen for bedrifter fjernes.

 Selv om samfunnet i stor grad har åpnet opp igjen, og pandemien per nå er under kontroll, er krisen i bedriftene langt fra over. Derfor betyr det mye at det i dag er enighet om reduksjon i skatten på arbeidende kapital. Dette betyr mye for hjørnesteinsbedrifter landet over. Samtidig har mange bedrifter nå stort behov for at permitteringsordningen utvides, slik at man kan være permittert i 52 uker. Det gjør at bedrifter kan unngå oppsigelser og beholde ansatte de trenger når aktiviteten tar seg opp igjen. Dette må på plass før sommeren, sier administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid. 

NHO støtter kuttet i skatten på arbeidene kapital. Det er en særnorsk skatt, som må betales selv når bedriftene går med underskudd.  

 Vi har forventninger om at det skjer større kutt her til høsten, men det er et viktig steg at politikerne nå viser vilje til å gjøre noe med skatten. Partiene ble i dag også enig om noen tiltak som stimulerer til aktivitet i anleggssektoren, blant annet en pakke for samferdsel. Det er bra. Det er viktig at politikerne nå følger nøye med på utviklingen, og følger opp med flere tiltak ved behov, sier administrerende direktør i NHO Ole Erik Almlid. 

Partiene blitt enig om å øke toppfinansiering for nærskip- og fiskefartøy til 600 millioner. Det er viktig og riktig at satsningen på maritim industri er styrket slik at vi får opp aktiviteten og sikrer viktige private arbeidsplasser langs kysten. 

I tillegg skal økningen av avgiften på alkoholfrie drikkevarer fra 2018 reverseres. En seier for norske drikkevareprudusenter og et første skritt for å dempe den rekordhøye grensehandelen i Sverige.