Artikler

Vis filtrering

41 resultater

Type artikkel
Velg område
41 resultater funnet med valgt filtrering.
  1. NHOs Økonomisk overblikk 3/21: Lysere utsikter for norsk økonomi

    Utviklingen i norsk økonomi har i stor grad reflektert nedadgående smittetall og videre spredning av pandemien. Gradvis gjenåpning etter sommeren og avvikling av gjenværende nasjonale smittevernstiltak 25. september har bidratt til at aktiviteten på ny har tatt seg opp. I juni passerte aktiviteten førkrisenivået, og utviklingen i arbeidsledigheten og andre indikatorer tyder på at aktiviteten har fortsatt å øke også i tredje kvartal.

  2. Revidert budsjett: Tilfreds med forlengede krisetiltak

    NHO er fornøyd med at regjeringen har lyttet til næringslivet. Regjeringen foreslår å videreføre både ordningen med kompensasjon ved omsetningsfall og lønnsstøtte for permitterte. Også andre koronatiltak videreføres. Innbetaling av forfalte skatter og avgifter forlenges. Lav merverdiavgift for reiseliv og transport fortsetter. Også ordningen med garantier for banklån blir forlenget.

  3. To skritt frem, ett tilbake. Igjen og igjen

    Snart tolv måneder er gått siden regjeringen iverksatte de "mest inngripende tiltakene i fredstid". Det markerte starten på en økonomisk krise helt ulik alle tidligere. Arbeidsledigheten ble firedoblet, men boligene er blitt ti prosent dyrere. Produksjonen gikk i kjelleren, aksjekursene til himmels. Vi anslår at Fastlands-BNP vil vokse med 3,2 prosent fra 2020 til 2021. De to neste årene venter vi en vekst på henholdsvis 3 og 2,2 prosent.