NHO

Innhold

Norsk økonomi på ny i utakt: Hvor lenge?

Nyhet, Økonomisk politikk og analyse

Publisert

#205

Kraftig økning i petroleumsinvesteringene stimulere den økonomiske veksten, men drahjelpen blir mindre neste år. Edvard Grieg-feltet i Nordsjøen.

Det er godt driv i norsk økonomi. Kraftig økning i petroleumsinvesteringene bidrar til å stimulere veksten på fastlandet i år, men hvor lenge?

Les hele rapporten: Økonomisk overblikk for 3. kvartal

Ferdigstillelse av flere store prosjekter gjør at drahjelpen fra petroleumsnæringen blir mindre neste år og trolig negativ allerede i 2021.

I første halvår i år kom år/år-veksten opp i 2,5 prosent og innebærer at veksten har vært over trend i nær tre år. Økningen gjenspeiles i sysselsettingen i Fastlands-Norge, som ifølge nasjonalregnskapet har en sesongjustert vekst på 25 000 personer fra 4. kvartal i fjor.

Skal vi tro våre medlemsbedrifter vil veksten tilta ytterligere. Ifølge Næringslivets Økonomibarometer (NØB) vurderer våre medlemsbedrifter markedssituasjonen som relativt god, og er mer positiv i 3. kvartal. Vurderingen er bredt basert mellom næringer og landsdeler. Næringslivsrettede tjenestenæringer er blant de mest positive. Vurderingen er også fortsatt god blant bygge- og anleggsbedriftene. I industrien er stemningen noe svakere enn gjennomsnittet for alle bedrifter. Stemningen i reiselivsbedriftene tok seg opp i tredje kvartal.

På den andre siden trekker konjunkturbildet hos Norges handelspartnere ned og våre eksportrettede medlemsbedrifter melder om svakere markedssituasjon og mer avdempede forventninger det siste halve året. Handelskonflikten mellom USA og Kina og usikkerheten knyttet til brexit har bidratt til lavere aktivitetsvekst. Vi anslår nå en vekst i Fastlands-Norges BNP på 2,5 prosent i år, litt høyere enn i juni. Neste år vil veksten ventelig avta til 2,2 prosent, og i 2021 til 1,8 prosent.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: