Norsk økonomi vil fortsette å falle i 2020

Publisert

NHOs sjeføkonom Øystein Dørum

- Den økonomiske krisen som følge av koronaviruset er uten sidestykke i moderne tid, sier NHOs sjeføkonom Øystein Dørum.

Ifølge den siste økonomirapporten fra NHO vil BNP for fastlands-Norge fra 2019 til 2020 falle med 8,7 prosent. Det er grovt regnet én milliard kroner tapt hver dag.

- Det er mange usikre faktorer i slike beregninger, men vi vet at fallet for norsk økonomi blir stort fremover – selv i de mest optimistiske scenariene, sier Øystein Dørum, sjefsøkonom i NHO.

Global økonomi står overfor et kraftig tilbakeslag i år. I NHOs beregninger vil aktiviteten i industrilandene falle 7 prosent, mens aktiviteten i Fastlands-Norge anslås å reduseres med nesten 9 prosent. Dette hviler på at smitteverntiltakene gradvis lempes noe, slik at deler av den bortfalte etterspørselen og aktiviteten kommer tilbake allerede i løpet av sommeren, i tredje kvartal.

Utsatt etterspørsel, kanskje særlig for privat forbruk, kan gi noe sterkere vekst enn normalt gjennom høsten og vinteren. På den andre siden vil inntektstap og svakere fremtidsutsikter bidra til å dempe aktiviteten.

- Norsk økonomi blir samlet sett fattigere. Vi må hente penger fra oljefondet samtidig som mange går ned i inntekt og produserer mindre enn de ellers ville ha gjort. Hver dag som går representerer et tap i form av lavere forbruk og dårligere velferd, sier Dørum.

Smitteverntiltak

Dørum understreker at NHO ikke tar stilling til helseeffekten av smitteverntiltak i rapporten.

- Det viktigste er trygghet for folks helse og at færrest mulig blir syke. Det andre er tryggheten for folk er at de har en jobb å gå til etter krisen. Vårt budskap er at disse hensynene må veies mot hverandre, sier han.

NHO har hatt løpende kontakt med myndigheter, som også har tatt hensyn til økonomiske virkninger i sine vurderinger av smitteverntiltak. De nye beregningene er en videreføring i dette arbeidet for å vise de økonomiske konsekvensene.

Krisepakker nødvendig

Den økonomiske krisen som følge av koronaviruset er uten sidestykke i moderne tid. NHOs medlemsundersøkelse 2. april viser at rundt en tredel av bedriftene har likviditetsutfordringer, en like høy andel frykter konkurs. Ifølge NAV-tall fra 31. mars, var det 412 000 personer i Norge som sto uten en vanlig eller ønsket tilknytning til arbeidsmarkedet. Dette tilsvarer 14,7 prosent av arbeidsstyrken.

Regjeringen og storting har derfor de siste ukene lagt frem flere økonomiske pakker, som skal hjelpe bedrifter og arbeidstakere gjennom krisen.

Oversikt over krisepakkene

- Vi er glade for krisepakkene som er lagt frem. De vil hindre mange sunne bedrifter fra å gå konkurs, og hjelpe mange arbeidstakere i en vanskelig situasjon, sier Dørum.

 Les hele rapporten, publisert 7. april 2020, her.