NHO

Innhold

Økonomisk overblikk: God markedssituasjon

Nyhet, Økonomisk politikk og analyse

Publisert

Temadelen i Økonomisk overblikk tar for seg åpenhet, handel og effekter av brexit.

NHOs medlemsbedrifter rapporterer om en god markedssituasjon, ifølge Økonomiske overblikk for første kvartal 2019.

Her er Økonomisk overblikk for første kvartal 2019.

 

Bedriftene var imidlertid svakt mindre positive i første kvartal i år, sammenlignet med de to foregående kvartalene. Nedgangen i første kvartal kom blant annet i næringene overnatting og servering og innenfor personlig tjenesteyting.  Markedsforventningene har holdt seg stabilt på om lag samme nivå i snart to år nå, og det var ingen endring i første kvartal i år. Bedriftene har forventninger om produksjonsvekst fremover.

Økonomisk overblikk anslår at økonomien først dette året skal være tilbake på normal kapasitetsutnytting. Nedgangen i arbeidsledigheten blir ventelig ikke stor. Selv om flere bedrifter melder om mangel på kvalifisert arbeidskraft, så er nivåene fortsatt lave.  Det gjelder ikke minst i industrien. Presstendensene synes foreløpig ikke å være særlig markante.

Økonomisk overblikk gjennomgår økonomiske utsikter i Norge og internasjonalt frem til 2021. Temadelen denne gangen tar for seg åpenhet, handel og effekter av brexit.