NHO

Innhold

Revidert: - Det handler om å redde arbeidsplasser

Erna Solberg og Ole Erik Almlid

Regjeringen la i dag frem Revidert nasjonalbudsjett. Her et tidligere møte mellom statsminister Erna Solberg og NHO-sjef Ole Erik Almlid.

- Denne våren handler fortsatt og mer enn noen gang om å redde private arbeidsplasser gjennom krisen, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid etter at regjeringen tirsdag la frem Revidert nasjonalbudsjett.

- Mange av de tiltakene vi har fått på plass under koronakrisen, bør derfor videreføres til over sommeren. Revidert er en forsmak på det som må komme om 14 dager og gjennom behandling i Stortinget, sier administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid.

- For eksempel er ikke regjeringens forslag rettet mot olje, gass og leverandørindustrien nok til å utløse aktivitet og sikre norske arbeidsplasser. Foreløpig har de ikke fått treffsikker krisehjelp. Uten bedre hjelp står hjørnesteinsbedrifter og arbeidsplasser over hele landet, og klimasatsinger i fare, sier Almlid.

I tillegg mener NHO-sjefen at politikerne må prioritere å kutte skatt på arbeidende kapital, og at vi må komme i gang med på karbonfangst- og lagring.

- Regjeringen viser i Revidert at de satser på en grønn og digital fremtid – med midler til Nysnø som skal investeres i fornybar energi, satsing på grønn skipsfart, og ved å fjerne viktige hindre for etablering av datasentre i Norge.

Det er særlig tre ting det haster for bedriftene å få avklart nå, ifølge Almlid:

  1. For det første må bedriftene vite hvor lenge kompensasjonsordningen vil vare. NHO foreslår at ordningen forlenges ut august.
  2. For det andre må bedriftene få svar på om momsregningen som kommer i juni blir utsatt. Moms for første termin er allerede utsatt, den regningen kommer i juni og den må bedriftene nå betale. Men regningen for andre termin kommer etter planen også i juni – denne bør utsettes til over sommeren.
  3. For det tredje haster det å få på plass gode ordninger for lærlingene – både de som ikke får fullført læretiden sin, og de som mangler læreplass. Derfor må vi få på plass økt lærlingtilskudd. Vi kan ikke risikere å miste et helt kull med lærlinger.