NHO

Innhold

Revidert: Bra klimatiltak

Nyhet, Økonomisk politikk og analyse

Publisert

#205

Stortinget bør støtte regjeringens klimatiltak i revidert budsjett.

Regjeringen legger fram flere gode klimatiltak i revidert budsjett. Samtidig gir man litt for mye gass i form av økt bruk av oljepenger, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Blant de gode tiltakene er 345 millioner kroner  til en undersøkelsesbrønn for karbonlagring over to år. Dette trengs for å holde fremdriften i forprosjektene for både karbonfangst- og lagring. Vi forventer i statsbudsjettet til høsten at regjeringen sørger for at hovedprosjektene for karbonfangst kommer i gang i 2020.   

Andre viktige klimatiltak er 50 millioner kroner økning i Enova-midlene til tiltak i transportsektoren, 60 millioner til støtteordning for gods på bane som kan avhjelpe den kritiske situasjonen på området.  Viktig er også 100 millioner kroner til klimainvesteringsfondet Nysnø. Samtidig er vi skuffet når det ikke blir etablert et CO2-fond for næringstransport etter mønster av NOx-fondet.

- Samlet budsjettimpuls for årene 2018-19 går fra svak brems til svak gass. Dette er ikke ønskelig når norsk økonomi nå vokser raskere enn normal marsjfart. I stedet burde mer vært satt til side for å møte de store inndekningsbehovene vi vet melder seg fremover, sier NHOs sjeføkonom Øystein Dørum.

Når det gjelder moms-fritaksordningen for bøker og digitale tidsskrifter har regjeringen justert innretningen noe etter høringen, men vi tror ikke løsningen er fleksibel nok til å utvikle den digitale journalistikken slik publikum forventer. NHO er positive til at det bevilges 24,4 millioner kroner i 2019 til etablering av 100 nye studieplasser. Dette vil gjøre universiteter og høyskoler bedre i stand til å møte arbeidslivets kompetansebehov i ulike deler av landet. NHO er også godt fornøyd med at det bevilges 50 millioner kroner til bredbåndsutbygging til bedrifter og husstander der fasttelefonnettet avvikles, sier  NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: