NHO

Innhold

Lang vei tilbake for norsk økonomi

BNP Fastlands-Norge vil anslagsvis falle med 6,5 prosent i år, ifølge NHOs siste Økonomisk overblikk. I 2021 anslås veksten til 3,1 prosent. – Veien tilbake blir lang og tornefull, sier sjeføkonom Øystein Dørum.

I Økonomisk overblikk, presentert 28. mai, anslås det at norsk økonomi vil legge det største økonomiske aktivitetsfallet bak seg i andre kvartal. Dette er også på linje med trenden hos våre viktigste handelspartnere. Det vil imidlertid ta tid før økonomiene henter seg inn igjen.

- Vi tror det blir tre tapte år. I Norge ser vi ikke for oss at fastlandsøkonomien vil være tilbake på førkrisenivåer før  fjerde kvartal 2022, sier Dørum.

Arbeidsledigheten forventes til å ende på 6,6 prosent i 2020, og avta til 5,5 prosent neste år.

- Arbeidsledigheten er på vei ned. Det handler i stor grad om bedrifter som tar tilbake permitterte. Men høy ledighet har en tendens til å bite seg fast. Høy arbeidsledighet rammer særlig unge som nå skal ut i arbeidslivet.

Bedriftene spår dårligere tider

NHO presenterte også Næringslivets økonomibarometer for andre kvartal. 40 prosent av medlemsbedriftene forventer en dårligere markedssituasjon de neste 6 månedene. I underkant av 20 prosent forventer bedring neste halvår. Samlet sett indikerer dette forventninger om produksjonsnedgang.

Alle næringer melder om markert forverret markedssituasjon siden februar. Eksempelvis oppgir hele 85 prosent av bedriftene i overnatting og servering at situasjonen er dårlig, og under 3 prosent at den er god.

Øystein Dørum tror krisen vil få langvarige konsekvenser:

- Økonomiske kriser kaster ofte lange skygger. I dag, 11 år etter finanskrisen, er fremdeles gjelden høyere og styringsrentene har ikke kommet opp i vesentlig grad.. Vi må være forberedt på at konsekvensene etter koronakrisen kan bli langvarige.

Les hele rapporten: Økonomisk overblikk her