NHO

Innhold

AFP: Dette er målene for en ny modell

Nyhet, Lønnsoppgjør, Pensjon og forsikring

Publisert

Ung håndverker får støtte fra eldre kollega.

Ferdigheter læres bort.

NHO og LO/YS har i lønnsoppgjøret 2018 blitt enige om felles mål for en ny AFP-ordning.

Partene har i meklingen avtalt at det skal gjennomføres en utredning for å komme frem til en ny og mer bærekraftig ordning.

Hovedprinsippene for en ny modell vil rette på svakheter som i dag gjør at en del ansatte faller ut av ordningen, og det vil bli bedre samsvar mellom hvor mange år man har vært med i ordningen og hva man får utbetalt i pensjon. Dermed vil AFP-ordningen bli mer rettferdig og mer forutsigbar - både for arbeidstakere og for bedriftene, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Den nye modellen skal utredes i løpet av 2018, etter følgende mål:

  • Ytelsen knyttes til hvor lenge du har vært ansatt i en AFP-bedrift. I dag er det blant annet krav til at man har minst syv av de siste ni årene før fylte 62 år i AFP-bedrift for å kvalifisere.
  • En slik modell vil dermed sikre at yngre arbeidstakere får mer glede av AFP-ordningen, og den vil i større grad treffe ansatte i for eksempel service- og reiselivsnæringene. Dette vil også føre til at bedriftene verdsetter ordningen høyere.
  • Bedriftenes kostnad knyttet til AFP skal holdes på samme nivå som i dag. Ny AFP-ordning skal være økonomisk solid og mer bærekraftig over tid enn dagens modell.
  • Ordningen skal bidra til høy organisasjonsgrad i det norske arbeidslivet, gjennom å være en god og attraktiv modell for både ansatte og bedriftene.
  • Ny modell skal sikre at det lønner seg å stå lenger i jobb, og dermed støtte opp under pensjonsreformen.
  • Den nye ordningen skal være en kvalifiseringsordning. Partene skal i forbindelse med utredningen vurdere om den på sikt kan erstattes av en opptjeningsordning.

Partene ønsker bistand fra regjeringen til utredningen, og det ble derfor sendt et brev fra Riksmekleren til Statsministeren om dette. Statsministeren bekreftet i sitt svarbrev at regjeringen vil bidra i arbeidet.

Les også: Resultatet av lønnsoppgjøret 2018