Vi har kunder som ikke ønsker å ta imot våre russiske ansatte. Kan de det?

Nei. Dette vil være diskriminering på grunnlag av etnisitet. Slik diskriminering er ikke tillatt etter likestillings- og diskrimineringsloven § 6.