Viktig informasjon om permitteringsvarsel ved forhandlingsbrudd

Fagartikkel, Lønnsoppgjør

Publisert

I år er det mellomoppgjør, der LO og NHO, og YS og NHO, forhandler på vegne av sine forbund og landsforeninger. Dersom det blir brudd i forhandlingene må bedriften varsle om betinget permittering senest fredag 26. mars.

Veileder om permittering og mal for permitteringsvarsel

Forhandlingene i årets lønnsoppgjør starter etter kravoverlevering onsdag 24.mars kl 10.00, og det er satt av to dager til forhandlinger.  Forhandlingene berører alle NHOs medlemsbedrifter som er bundet av tariffavtale med et eller flere forbund innenfor LO eller YS, og som er en del av denne oversikten. Årets forhandlinger gjelder kun lønnstillegg fra 1. april i år.

Målet er som alltid å komme frem til en forhandlingsløsning, men det er likevel viktig å gjøre nødvendige forberedelser i tilfelle vi får et brudd i forhandlingene med påfølgende mekling og mulighet for streik. Informasjonen under gjelder kun bedrifter som er bundet av tariffavtale i oversikten over.

Hva skjer dersom LO og YS bryter forhandlingene i årets lønnsoppgjør?
Et brudd i forhandlingene medfører at vi blir innkalt til mekling. Dette avklares i løpet av den 25. mars.

En eventuell mekling vil foregå fredag 9. og lørdag 10. april. Fører ikke meklingen frem vil streik iverksettes fra søndag 11. april. Endelig oversikt over hvilke bedrifter som vil kunne bli rammet av streik får vi tirsdag 6. april (tredje påskedag).

Vi minner allerede nå om at dersom vi ikke finner en forhandlingsløsning den 25. mars, må bedriften sende ut et varsel om betinget permittering, jf Hovedavtalens § 7-5. Et slikt varsel kan ikke gis før det er gjennomført et drøftingsmøte med de tillitsvalgte. Drøftingsmøtet kan avholdes allerede nå.

Varslingsfristen for permittering er 14 dager, det vil si at varsel om betinget permittering må gis senest fredag 26. mars.

Last ned veiledning og protokoll for drøftingsmøtet (docx)

Last ned varsel om betinget permittering (docx)

Les mer om permittering og konflikt på Arbinn

Mer informasjon kommer den 25. mars. Dersom det blir brudd i forhandlingene vil vi informere nærmere om hvordan bedriftene skal forberede seg, samt informere om reglene for dispensasjon fra en eventuell streik.

Dersom dere har spørsmål vil bedriftens landsforening kunne svare på dette.

Kontaktinformasjon til den enkelte landsforening