Medlemskap

Bli med i Norges største fellesskap for bedrifter. Vi jobber hver dag for at din bedrift skal få bedre rammevilkår. I medlemskapet får du også juridisk rådgivning, verktøy som forenkler hverdagen, tilgang til ditt regionkontor og mye mer. Bedrifter av alle størrelser er velkommen til NHO.

Vi er NHO Agder.

Bli medlem

Se hva det koster for din bedrift å bli medlem i NHO og landsforeningen for din bransje.

Dette er inkludert i medlemskapet

Arbinn.no - NHOs arbeidsgiverportal: Her finner du veiledere, maler og verktøy for å følge opp bedriftens ansatte

Som medlem er kompetansen til et av de største arbeidsrettslige fagmiljøene i landet tilgjengelig for deg døgnet rundt gjennom Arbinn.no. Det gir deg en trygghet som arbeidsgiver.

Innholdet på Arbinn.no lages av NHOs advokater og HMS-eksperter. Her får du svar på spørsmål om ansettelser, permittering, sykefravær, HMS og mye mer. 

Juridisk rådgivning for arbeidsgivere

Som medlem i NHO er juridisk rådgivning og advokathjelp for å følge opp bedriftens ansatte inkludert i kontingenten. Som medlem har du slik tilgang til et av Norges største advokatmiljø innen arbeidsrett.

Alle våre regionkontor har en lokal advokat som kan hjelpe deg. Bedriften er også medlem i en landsforening. Der er advokater med spesiell kunnskap om din bransje. 

Juridisk rådgivning og advokathjelp for arbeidsgivere

Retningslinjer for advokatbistand inkludert i NHO-medlemskapet

Hjelp fra våre regionkontor - de kjenner ditt lokalsamfunn

Som medlem i NHO er bedriften tilknyttet ett av 10 regionkontor.  De ledes av en regiondirektør. De ansatte der har et spesielt ansvar for å ivareta interessene til medlemmene i sin region.

Regionkontorene tilbyr
 • egen advokathjelp
 • politisk påvirkningskraft i din region
 • rask service og rådgivning 
 • lokalkompetanse der du er
 • hjelp til hvordan bruke medlemskapet slik at det blir lønnsomt for din bedrift
 • møteplasser

Regionkontoret ønsker å gi deg gode råd når du trenger det mest. Advokathjelpen er en tjeneste som dekkes fullt ut av medlemskontingenten. Den sikrer deg rask og kompetent juridisk bistand innen alle områder av den individuelle og kollektive arbeidsretten.​

De ansatte i regionene jobber kontinuerlig med å fremme interessene for næringslivet i regionen, og deres synspunkter, i samfunnsdebatten. 

Regionkontoret har et bredt engasjement knyttet til både fagopplæring, høyere yrkesfaglig utdanning og akademia. NHO er representert i fylkets yrkesopplæringsnemnd, sitter i styret for den regionale fagskolen og har gode relasjoner til akademia i regionen.

Finn ditt nærmeste regionkontor

Politisk gjennomslagskraft

I vårt politiske arbeid er vi opptatt av å kjempe for bedriftenes interesser på mange samfunnsfelt. Som Norges største interesseorganisasjon for bedrifter er vi en viktig stemme. Våre synspunkt blir lyttet til.

Medlemmer i NHO kan komme med innspill til oss, engasjere seg i tillitsverv, delta i presseutspill, bidra på arrangementer og bli med i møter med politikere.

NHO er partipolitisk uavhengig.

Eksempler på saker vi er spesielt opptatt av

 • å fremme en mer effektiv offentlig sektor
 • et godt utdanningssystem
 • reduserte transportkostnader
 • satsing på infrastruktur
 • klimakrisen

Ansatte i NHO sentralt, 10 regionkontor og 17 landsforeninger samarbeider om politiske gjennomslag. Vi engasjerer oss i samfunnsdebatten lokalt og nasjonalt hver dag. Vi har jevnlig kontakt med myndigheter både kommunalt, på fylkesnivå og på nasjonalt nivå. Vi fronter næringslivets interesser i aviser, på TV, på radio, i sosiale medier og på nett.

Følg med på vårt politiske arbeid:

Advokathjelp ved offentlige anskaffelser

Regler om offentlig anskaffelse er komplisert materie. Medlemsbedrifter i NHO kan få råd og hjelp av NHOs anskaffelseseksperter om 

 • lov og forskrift om offentlige anskaffelser
 • konkrete anbudskonkurranser 
 • håndhevelse av regelverket

Våre erfarne advokater er blant de beste på feltet.

Kontaktpersoner for spørsmål om offentlige anskaffelser (for medlemmer)

Tilgang til webinarer og medlemsmøter fra NHO, myndigheter og foredragsholdere

NHO inviterer jevnlig til direkteoverførte nettmøter for våre medlemsbedrifter. Der kan du stille spørsmål og få svar fra NHO og myndigheter dersom de er tilstede. 

Vi arrangerer også webinarer om andre temaer. 

Se kalender med webinarer og medlemsmøter

Landsforeninger som følger opp din bransje og din bedrift

Alle medlemsbedrifter i NHO er tilknyttet en landsforening som ivaretar bedriftenes bransjeinteresser. Landsforeningene og NHO jobber sammen for medlemmene våre lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Landsforeningene tilbyr
 • politisk påvirkningskraft for din bransje
 • advokathjelp i arbeidsrett
 • HMS-rådgiving
 • arrangementer og kurs
 • egne medlemsfordeler

Flere landsforeninger har også bransjeforeninger bedriften kan bli endel av.  

Les mer
Finn din landsforening

"Jeg sparer flere arbeidstimer daglig med NHOs verktøy"

Sprell-sjef Christian Sogn Iversen er daglig leder og har også ansvaret for HR i bedriften.  

Hege Pflug (t.v.) fra NHO Vestfold og Telemark og Malin Torsdatter Abrahamsen (t.h.).

«Det er lett å se positivt fremover når vi har NHO i ryggen»

Malin Torsdatter Abrahamsen, Tuddal Høyfjellshotell, bruker medlemskapet i NHO både for råd om oppfølging av ansatte og det å bli hørt hos politikerne. 

Få et tilbud om medlemskap

Ring oss på 920 98 804 for en uforpliktende samtale.


Hvordan beregnes medlemskontingenten?

Medlemskontingenten til NHO finansierer driften av NHO. Den samlede kontingent kan deles i to; foreningskontingent og en serviceavgift. Grunnlaget for kontingentberegningen er bedriftens lønnsutbetaling i forrige kalenderår.

Kontingent til NHO beregnes trinnvis slik:

Bedriftens lønnsutbetalinger forrige år Medlemskontingent til NHO
0-1 mill. kr 1000 kr (fast beløp)
1-3 mill. kr 3000 kr (fast beløp)
3-200 mill. kr 0,90 promille av lønnskostnader
200-500 mill. kr 0,85 promille av lønnskostnader
500 mill. kr < 0,70 promille av lønnskostnader

Beregn samlet kontingent til NHO og landsforening helt uforpliktende

 • I tillegg til kontingent til NHO er det ulike satser for kontingenten til den landsforening/ bransjeforening bedriften knyttes til.

 • For å få utregnet samlet medlemskontingent i vår innmeldingskalkulator fyller du først inn bedriftens organisasjonsnummer. Deretter velger du en landsforening. Den første landsforeningen som listes ut er basert på NACE-koden til bedriften. Denne utregningen er helt uforpliktende.

 • Det er først om du går videre i prosessen og velger "send innmelding" at en søknad om medlemskap blir sendt oss.

 • Driver du en nyoppstartet bedrift? Bedrifter i stiftelsesår 0, 1 eller 2 med under 7 millioner kroner i årlig omsetning kan bli medlem i NHO Gründer. Årlig pris de første to årene etter oppstart av bedriften er 2000 kr. Dette inkluderer medlemskap i både aktuell landsforening og i NHO. 

Bli medlem: Regn ut kontingenten helt uforpliktende

Ønsker du hjelp til dette? Ring 920 98 804


Mer om kontingentsatser

 • I henhold til ovenstående satser kan kontingenten beregnes samlet for konsern og samvirke.
 • Ved innmelding i første halvår gis det 50 prosent rabatt på NHO-kontingenten i innmeldingsåret
 • Ved innmelding i annet halvår blir det ingen NHO-kontingent i innmeldingsåret.
 • For bedrifter med høye lønnsandel i forhold til omsetning gis det en kontingentrabatt.
 • Premie til NHOS Konfliktfond er 0 promille for året 2024 og vurderes årlig i henhold til NHOs vedtekter. Bedrifter innmeldt i NHO etter 01.01.2024 betaler premie til NHOs Konfliktfond med 0,35 promille av fjorårets lønnsmasse. Ordningen utbetaler erstatning til bedrifter som er berørt av streik.
 • Serviceavgift er inkludert i kontingentsatsene omtalt.
 • Det gis fradrag for medlemskontingent begrenset oppad til 0,2% av bedriftens samlede lønnsutbetalinger i året forut for inntektsåret.

Alt om medlemskap i NHO

Produkter og tjenester vi tilbyr

Innkjøpskjeden - få gode betingelser på over 10.000 varer

Innkjøpskjeden gir gode innkjøpsbetingelser på alt du trenger til din bedrift. Den administreres av landsforeningen NHO Reiseliv, og er åpen for medlemmer også i andre landsforeninger. 

Gjennom innkjøpskompetanse og forhandlingsmakt tilbys medlemmene konkurransedyktige innkjøpsbetingelser på et bredt sortiment av varer: 

 • mat og drikke, inkludert øl, vin og brennevin
 • non-food
 • utstyr
 • yrkesklær
 • forsikringsavtaler
 • kredittkortavtaler
 • telefoni
 • andre bransjerelaterte varer og tjenester

Totalt inneholder sortimentet som leveres via avtalegrossistene over 10 000 varer. I tillegg kommer alle direktedistribuerte varer og tjenester. Innkjøpskjeden er eid av medlemmene og overskuddet tilbakeføres tilbake til medlemmene gjennom en attraktiv bonusordning.


Les mer

NHO Kurs

Vi tilbyr kurs innen mange temaer til gunstige medlemspriser. Se kurskalender over hva som tilbys akkurat nå. 

NHO Digitale håndbøker for personal, HMS og ledelse

Gjennom våre håndbøker kan du gi alle ansatte en samlet oversikt over rettigheter, plikter, rutiner og retningslinjer i bedriften. De er raske å sette opp og du kan prøve alle håndbøker gratis i 30 dager.

 • Håndbøkene oppdateres regelmessig for deg av NHO's jurister på arbeidsrett når det skjer endringer i lovverket.
 • Håndbøkene kan brukes på alle digitale flater som desktop, mobil og nettbrett i tillegg til egen app.
 • Forslag til tekster gjør at du raskt kan publisere en håndbok og gjøre den tilgjengelig for de ansatte.
 • Ved behov for endringer kan du enkelt tilpasse håndbøkene for din bedrift.
 • Våre digitale håndbøker ligger i en skytjeneste der alle ansatte har tilgang til lik informasjon.
 • Bedriftens tariffavtale er tilgjengeliggjort for redaktørene, slik at det enkelt kan deles med de ansatte.
 • Personal og HMS-håndboken finnes på engelsk.

Se priser og mer informasjon om NHO Digitale håndbøker (arbinn.no)

NHO Forsikring - skreddersydde og gode betingelser

Som NHO-medlem kan du raskt og enkelt tegne solide forsikringer med svært gode betingelser. NHO Forsikring gjør det mulig å samle alle bedriftens forsikringer i en løsning, med en rådgiver for alle forsikringer.

Medlemsbedrifter som har tegnet avtaler gjennom NHO Forsikring har i snitt spart 20 prosent i forhold til prisen de hadde før.

Les mer om NHO Forsikring 

NHO Pensjon - få et godt pensjonstilbud til din bedrift

NHO Pensjon gir våre medlemsbedrifter tilgang til enkle, trygge og gode løsninger for innskuddspensjon. Alle bedrifter gis like gode vilkår uansett omsetning. Midlene i NHO Pensjon investeres etter strenge bærekraftskriterier.  Medlemsfordelen er levert av Storebrand.

NHO Pensjon vil blant annet:
 • Sikre bedriften en kostnadseffektiv ordning som er enkel for bedriften å etablere, og som i tillegg er enkel å administrere etter at ordningen er satt i gang.
 • Sørge for at små og mellomstore bedrifter nyter godt av felles forhandlingsmakt.
 • Sikre at markedet overvåkes slik at bedriftene over tid kan føle seg trygge på at de har konkurransedyktige vilkår, og at kundebetjening og administrative rutiner har den kvalitet som er lovet.

Les mer om NHO Pensjon

 

Advokathjelp ved søksmål

NHOs advokater fører saken for deg for domstolene dersom du har en arbeidsrettslig tvist. Som medlem får din bedrift en svært gunstig pris på slik prosedyrebistand. 

Les mer om medlemstjenesten fra NHO Advokattjenester

Kopinoravtale med rabatt

Som NHO-medlem får du rabatt på kopieringsavtale med Kopinor. 

Med kopieringsavtale kan bedriften kopiere og dele opphavsrettslig beskyttet materiale for intern bruk i virksomheten, for eksempel:

 • Laste ned bilder fra internett til bruk i Power Point-presentasjoner
 • Ta utskrift av en avisartikkel
 • Skanne og legge ut en fagartikkel på lukket intranett
 • Sende beskyttet materiale på e-post til en kontraktspart e.l.
 • Kopiere og dele beskyttet materiale med deltagerne på enkeltstående kurs o.l.

Les mer om medlemsfordelen
Med Kopinor-avtalen kopierer du lovlig

Immaterielle rettigheter - Onsagers

De unike ideene i din bedrift gir deg konkurransefortrinn! Beskytter du dem godt nok? NHO har en samarbeidsavtale med Onsagers AS som gir fordeler til NHO-medlemmer. Onsagers håndterer patenter, varemerker og designbeskyttelse, og bygger en solid IP-strategi for din bedrift.

Fordeler for NHO medlemmer;
 • Gratis IP-sjekk av din bedrift
 • Gratis første møte
 • Gode rabatter på Onsagers faste priser
 • Standard IPR-kurs til meget gunstige priser
 • Nyttige digitale IP-portaler for økt tilgjengelighet

Les mer

Forretningsjuridiske tjenester fra Eurojuris

Ved behov for annen juridisk bistand enn det NHOs advokater kan tilby har vi fremforhandlet en avtale med Eurojuris Norge. Eurojuris har 17 lokalkontor over hele landet, alle med et særskilt fokus mot SMB-markedet. 

Dette medlemstilbudet gjør det enkelt å finne en advokat til en fordelaktig pris. Medlemmer får 15 prosent rabatt og en time gratis førstekonsultasjon. 

NHO-medlemmer kan kontakte Eurojuris på et eget telefonnummer eller e-post. Det er dedikerte kontaktpersoner på hvert enkelt av kontorene.

Les mer om medlemsfordelen fra Eurojuris (arbinn.no)

 

Støtte til utviklingstiltak i samarbeid med bedriftens ansatte

Hovedorganisasjonenes Fellestiltak (HF) bevilger millioner i året til bedrifter som vil utvikle partssamarbeidet og trenger støtte til utviklingsprosjekter.

Hva HF kan bidra med:

 • Styrke det partsbaserte utviklingsarbeidet i bedriften
 • Øke antall utviklingsorienterte og nyskapende bedrifter
 • Øke verdiskapingen i den enkelte bedrift
 • Styrke partenes engasjement i nettverksbasert bedriftsutvikling og forskning
 • Faglig diskusjonspartner i forberedelsene
 • Bidragsyter i gjennomføringen av konferanser
 • Hjelp til å finne gode, eksterne forelesere
 • Økonomisk støtte for utgifter i forbindelse med konferanser
 • Prosjektstyring og prosjektledelse
 • Prosjektlederopplæring
 • Erfaringssamlinger underveis
 • Informasjons- og erfaringsspredning fra prosjektet

Mer informasjon:
Bedrift får støtte til læringsverktøy
Oppfordrer medlemsbedrifter til å bruke partssamarbeidet
Les mer om Hovedorganisasjonenes Fellestiltak

 

Ønsker du tryggheten et medlemskap i NHO gir deg som arbeidsgiver?

Bli med i Norges største fellesskap for bedrifter!

Vi kjenner ditt nærområde, din bransje og politiske miljøer lokalt og nasjonalt. Et medlemskap gir deg tilgang til et stort støtteapparat. 

 

Frigjør tid og ta gode valg for oppfølging av bedriftens ansatte gjennom juridisk rådgiving og full tilgang til Arbinn.no.     |    Reduser bedriftens kostnader gjennom våre medlemsfordeler.    |    Delta på attraktive kurs og arrangementer.    |    Snakk med våre regionkontor for oppfølging lokalt.

Informasjon til eksisterende medlemmer

Medlemssenteret

Få hjelp med årsoppgave, kontingentfaktura, medlemskapet, spørsmål om tariffbinding og organisasjonsendringer.  

Epost: medlem@nho.no
Epost: tariff@nho.no

Telefon (fra kl 9 til kl 15): 23 08 84 40

Arbeidsgiverservice - flere kontaktpunkt for medlemmer 

Administrer bedriftens medlemskap

 • Oversikt over medlemsfordeler din bedrift benytter seg av
 • Bedriftens tariffavtaler, fakturaer og årsoppgaver 
 • Rediger hvem i din bedrift som skal være kontaktpersoner for NHO
 • Gi dine mellomledere tilgang til Arbinn.no
 • Hold nøkkeldata om bedriften oppdatert 

Logg inn på Arbinn til Bedriftens medlemskap