Publikasjoner

112 resultater

Type dokument
Velg område
112 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Komparativ analyse av virkemidler for næringsrettet forskning og forskningsbasert innovasjon

  På oppdrag fra NHO har Samfunnsøkonomisk analyse gått gjennom næringsrettet forskningsfinansiering i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Både hvordan tilskuddsordningene i de ulike landene er organisert og hvordan midlene brukes.

 2. NHO-fellesskapets tariffpolitiske plattform

  NHO-fellesskapets tariffpolitiske plattform beskriver våre posisjoner på hvordan lønns- og tariffpolitikken må forvaltes og utvikles i årene fremover for å styrke den norske modellen, slik at bedriftene kan skape arbeidsplassene og verdiene Norge trenger.

 3. Økonomisk overblikk 2/23

  - Norsk økonomi kan sies å ta et slags hvileskjær i år. Mesteparten av den anslåtte veksten fra i fjor til i år er allerede unnagjort. I andre halvår i år og første halvår neste år, venter vi at veksten vil ligge godt under trendveksten, sier NHOs sjeføkonom Øystein Dørum. Den økonomiske aktiviteten fortsetter å overraske på oppsiden. Prisveksten er fortsatt høy, og rentene skal videre opp. Fremover ventes marsjfarten å bli lavere, og risiko for svakere utvikling er høy. I rapportens temadel drøftes inflasjon.

 4. Nordisk posisjon på EUs langsiktige klimapolitikk

  Norden og nordisk næringsliv har fremskyndet den grønne og rettferdige omstillingen, samtidig som de har økt velferdsnivået og opprettholdt industriell konkurransekraft. NHO og våre nordiske søsterorganisasjoner er forpliktet til en ambisiøs klimapolitikk, og nordisk næringsliv ønsker å bidra positivt til debatten om EUs langsiktige klimapolitikk.

 5. Økonomisk overblikk 1/23

  Marsjfarten i global økonomi avtok gjennom 2022 i møte med energi-, inflasjons- og rentesjokk. I norsk økonomi er imidlertid aktiviteten fortsatt høy, til tross for høy prisvekst og økte renter. Men fremover ventes aktivitetsveksten å bremse opp.

 6. Brev til Europaparlamentets juridiske komité om selskapspliktig bærekraftig aktsomhetsvurdering

  Torsdag 2. mars sendte Ole Erik Almlid og NHOs nordiske søsterorganisasjoner et felles brev til Europaparlamentets juridiske komité (JURI) om viktigheten av å ikke inkludere regler for eierstyring og selskapsledelse i Corporate Sustainability Due Diligence-direktivet.

 7. NHOs kompetansebarometer 2022

  2 av 3 NHO-bedrifter mangler folk med riktig kompetanse – 38 000 nye ansatte trengs.

 8. Økonomisk overblikk 4/22

  Marsjfarten i global økonomi har avtatt gjennom 2022. For våre handelspartnere ventes det neste halvåret å bli tøft. Vi venter at et økonomisk tilbakeslag vil manifestere seg i både USA og Europa til neste år. I norsk økonomi er farten fortsatt høy, men viser tegn til å avta.

 9. Likestilling og ikke-diskriminering; NHOs arbeid med Aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP)

  NHO jobber aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering på vår arbeidsplass. Vårt mål er å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn, og der ingen ansatte skal oppleve diskriminering på bakgrunn av hvem man er.