NHO

Innhold

Publikasjoner

Vis filtrering

54 resultater

Type dokument
Velg område
54 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Kommune-NM 2018

  Her finner du Menons rapport for 2018 hvor samtlige 422 kommuner i Norge er rangert.

 2. På ville veier – om avgifter, insentiver og finansiering i veisektoren

  En ny rapport viser at dagens veifinansiering ikke er bærekraftig og at næringslivet bærer en stadig større andel av brukerfinansieringen av veiene.

 3. Næringslivets bidrag til FNs bærekraftsmål

  Norske bedrifter ser positivt på invitasjonen fra myndighetene om å ta en viktigere rolle i utviklingspolitikken. I denne rapporten illustreres hvordan norske bedrifter allerede på en aktiv måte responderer på bærekraftsmålene.

 4. AFP: Endelig rapport

  Her finner du evalueringen av AFP-ordningen fra desember 2017, både kort og full versjon.