NHO

Innhold

Publikasjoner

Vis filtrering

51 resultater

Type dokument
Velg område
51 resultater funnet med valgt filtrering.
  1. Næringslivets bidrag til FNs bærekraftsmål

    Norske bedrifter ser positivt på invitasjonen fra myndighetene om å ta en viktigere rolle i utviklingspolitikken. I denne rapporten illustreres hvordan norske bedrifter allerede på en aktiv måte responderer på bærekraftsmålene.

  2. AFP: Endelig rapport

    Her finner du evalueringen av AFP-ordningen fra desember 2017, både kort og full versjon.

  3. Innspill til ny Stortingsmelding om offentlige anskaffelser

    NHO viser til Nærings- og fiskeridepartementets ønsker om innspill til det forestående arbeidet med ny stortingsmelding om offentlige anskaffelser.