Publikasjoner

112 resultater

Type dokument
Velg område
112 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Økonomisk overblikk 4/2020

  Fallet i Fastlands-BNP anslås til 3½ prosent. Det største i nyere tid. Dette inkluderer en noe svakere utvikling mot slutten av året, som følge av økende smittetall og nye innstramninger i smitteverntiltakene. Temadel: Fra unntaksår til ny normal.

 2. Økonomisk overblikk 3/2020

  BNP Fastlands-Norge vil anslagsvis falle med 4,2 prosent i år, etterfulgt av en økning på 3 prosent til neste år og 2,8 prosent i 2022. Temadel: Eierskapets betydning for norsk næringsliv

 3. NOU 2019: 15 Skatterådgiveres opplysningsplikt og taushetsplikt

  NHOs har avgitt høringssvar om NOU 2019: 15, om Taushetsplikt for skatterådgivere og opplysningsplikt for såkalte skattearrangementer.

 4. Høring - kildeskatt på renter og royalty mv

  NHO mener det ikke er behov for å innføre kildeskatt på renter og royalty, heller ikke på leie av fysiske eiendeler.

 5. Tjenestenæringene i Norge mot 2050

  Menon Economics har sett nærmere på den historiske utviklingen til tjenestenæringene i Norge, og analysert viktige trender og drivere som vil påvirke utviklingen i tjenestenæringene frem mot 2030 og 2050.

 6. Er verdiskaping med data noe Norge kan leve av?

  Menon Economics har sett nærmere på hva data betyr for verdiskaping, arbeidsplasser og samfunnet. Rapporten synliggjør potensialet som ligger i å skape ytterligere verdi av data i årene fremover.

 7. Biobaserte verdiskaping - fremtidsperspektiver

  Norges miljø-og biovitenskapelige universitet (NMBU) har sett nærmere på potensialet for økt omsetning i de bioverdikjedene som bygger på det norske jordbrukets, havbrukets og skogbrukets ressurser og forutsetninger.

 8. Biobaserte verdikjeder

  SINTEF har kartlagt mulighetene for verdiskaping og sysselsetting innenfor biobaserte næringer i Norge frem mot 2050, både innenfor marine og landbruksbaserte verdikjeder.

 9. Fremtidsmuligheter i maritime næringer

  På oppdrag fra NHO og Norges Rederiforbund har SINTEF Ocean kartlagt mulighetene for verdiskaping og sysselsetting innenfor maritime næringer i Norge frem mot 2050.