Publikasjoner

Vis filtrering

95 resultater

Type dokument
Velg område
95 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Biobaserte verdikjeder

  SINTEF har kartlagt mulighetene for verdiskaping og sysselsetting innenfor biobaserte næringer i Norge frem mot 2050, både innenfor marine og landbruksbaserte verdikjeder.

 2. Fremtidsmuligheter i maritime næringer

  På oppdrag fra NHO og Norges Rederiforbund har SINTEF Ocean kartlagt mulighetene for verdiskaping og sysselsetting innenfor maritime næringer i Norge frem mot 2050.

 3. Fremtidens verdiskaping innen energi og industri

  SINTEF har som del av kunnskapsgrunnlaget for energi- og industrisektoren i veikartet bidratt med en analyse av fremtidig muligheter for verdiskaping innen energi og industri.

 4. Blikk utenfra på Norges energifremtid

  Chatham House-rapporten "Expert Perspectives on Norway’s Energy Future" ser nærmere på hvordan Norges fremtidige rolle som energinasjon vurderes utenfra. Rapporten viser at verden gjennomgår en energiomstilling, men hastigheten og dybden i denne omstillingen er usikker.

 5. Endringer i sammensetningen av kompetanse i arbeidslivet mot 2040

  Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) har bidratt til kunnskapsgrunnlaget for fremtidige kompetansebehov i veikartet, og sett nærmere på historisk og fremskrevet utvikling i nærings- og kompetansesammensetningen i norsk arbeidsliv.

 6. Tiltak for å redusere utbyggingskostnadene i samferdselssektoren

  Rapporten diskuterer hvordan kostnadene kan reduseres i infrastrukturprosjekter, og anbefaler visse tiltak for å oppnå dette med fokus på motivasjon, kultur og rammebetingelser for transportsektoren i Norge.

 7. Økonomisk overblikk 2/2020

  BNP for Fastlands-Norge vil anslagsvis falle med 6,5 prosent i år, ifølge NHOs siste Økonomisk overblikk. I 2021 ventes en økning på 3,1 prosent. – Veien tilbake blir lang og tornefull, sier sjeføkonom Øystein Dørum. Temadel: Politiske tiltak - et oppside-scenario.

 8. Økonomisk overblikk 1/2020

  Oppdatert per 7. april 2020. Ifølge 2020s 1. økonomirapporten fra NHO vil BNP for fastlands-Norge fra 2019 til 2020 falle med 8,7 prosent. Det er grovt regnet én milliard kroner tapt hver dag.