NHO

Innhold

Om NHO Agder

#205

Vi er NHO Agder: Fra venstre Arnfinn Jensen, Trond Madsen, Siri Mathiesen, Anne Klepsland Simonsen og Fred Skagestad.

NHO Agder bistår over 1400 medlemsbedrifter innenfor en lang rekke områder.

Vi kan gi råd og støtte innen arbeidsgiverservice, arbeidsrettslige forhold og tariffspørsmål, i tillegg til hjelp og veiledning når det gjelder næringspolitikk og regional utvikling.

I vår region arbeider vi kontinuerlig med å fremme de lokale bedriftenes interesser og synspunkter i samfunnsdebatten, og vi engasjerer oss i ulike prosjekter for å bidra til utvikling av næringslivet på Sørlandet

Vi er her for medlemmene, og ønsker å være tett på bedriftene i Agder-regionen. Derfor kommer vi gjerne på besøk for å fortelle om prosjektene vi jobber med, og for å oppdatere dere på medlemsfordelene.

Har dere spesielle utfordringer NHO kan bistå med, stiller vi alltid opp. 

Det er regiondirektør Siri Mathiesen som har ansvaret for den daglige ledelsen av NHO Agder. Kontoret har i tillegg fire øvrige ansatte som har spisskompetanse på ulike områder. NHO Agder er representert med kontorer i både Kristiansand og Arendal. 

Ta gjerne kontakt med oss!